Osmanlı Medreselerinde Arapça Öğretimi ve Okutulan Ders Kitaplar


HAZER D.

HITIT UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF DIVINITY FACULTY OF HITIT UNIVERSITY, vol.1, no.1, pp.274-293, 2002 (ESCI)