Prediction Possibility of Fresh Forage Yield of Annual Ryegrass Using Canopeo Mobile Application


Creative Commons License

ERKOVAN Ş., İLERİ O., ERKOVAN H. İ., KOÇ A.

2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON RANGELAND & FORAGE CROPS, Erzurum, Turkey, 16 - 18 September 2022, no.1, pp.179-186

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.179-186
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Yem bitkileri üretiminde hasat öncesi tahribat oluşturmadan ot verimin tahmin edilmesi ile ilgili ilk araştırmalar 20. yüzyıl sonlarında yapılmış olsa da özellikle son yıllarda gelişen teknoloji ile hız kazanmış ve araştırıcıların odağı haline gelmiştir. Verimin tahribat oluşturmadan ve hasat öncesi yüksek doğruluklarla tahmin edilebilmesi hızlı ve kolay bilgi üretimine imkan vermekte ve bu sayede kaba yem ile ilgili erken dönemde planlamalar yapılabilmektedir. Bu çalışmada, son yıllarda ot üretimi amacıyla ekim alanı artış gösteren tek yıllık çimde yaş ot veriminin hasat öncesinde ücretsiz mobil uygulama olan Canopeo ile tahmin edilebilme imkanı araştırılmıştır. Canopeo, çekilen resim üzerinde yeşil ile kaplı alanı veren bir görüntü işleme uygulamasıdır. Çalışmada 2021 yılı Eskişehir koşullarında yazlık olarak ekilen tek yıllık çimin ilk hasat dönemi takip edilmiş ve bu dönemde her biri 1 m2 alanı kaplayacak şekilde toplam 53 adet noktadan mobil Canopeo uygulaması ile güneşin en dik açıyla geldiği zaman (11:00-14:00) görüntü alınmıştır. Sonrasında görüntü alınan 1 m2 alanlar hasat edilerek yaş ot verimleri belirlenmiştir. Canopeo verileri ile yaş ot verileri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amacıyla verilere SAS Studio yazılımında korelasyon ve doğrusal regresyon testleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, Canopeo uygulamasından alınan veriler ile yaş ot verimi arasında pozitif yönde ve %1 seviyesinde önemli bir ilişki (r = 0,789) olduğunu göstermiştir. Doğrusal regresyon analizine göre Canopeo verileri yardımıyla tek yıllık çimin yaş ot veriminin önemli ölçüde tahmin edilebileceği (r2 = 0,623, p ˂ 0,001) belirlenmiştir. Bu sonuçlar, Canopeo uygulamasının tek yıllık çimin yaş ot veriminin tahmin edilmesinde yüksek potansiyele sahip olduğu fikrini destekleyici niteliktedir. Tahmin doğruluğunun artırılabilmesi amacıyla farklı algılayıcılar ve regresyon modelleri kullanılarak yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.