Laparoscopic Roux-en-Y cysto-jejunostomy in a complicated Pancreatic Pseudocyst following SARS-CoV-2 virus pancreatitis in a child


Arda M. S., Huseynov A., İlhan H.

39. Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2-5 Kasım 2022, Kuşadası, İzmir, Turkey, 2 - 05 November 2022, pp.9

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.9
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Pankreas pseudokisti (PP) çocuklarda travma sonrasında veya koledok ile pankreas kanalı birleşim anomalileri sonucunda görülen nadir bir durumdur. Spontan veya konservatif tedavi ile gerileyebildiği gibi girişim de gerektirebilir. Endoskopik ve perkütan girişimler ilk tercih olsa da 6 cm'den büyük çaptakilerde ve tekrarlaması durumunda cerrahi girişim gerekebilir. Çalışmamızda perkütan drenaja yanıt vermeyen komplike PP olgusunda laparoskopik Roux-en-Y kistojejunostomi (LRYKJ) yaklaşımı sunuldu.

Olgu: Otizm tanısı ile izlenen 15 yaşındaki erkek hasta, SARS-CoV-2 enfeksiyonundan iki hafta sonra karın ağrısı, kusma yakınması ile hastaneye başvurmuş. Pankreatit tanısı ile tedavi alan olgunun birinci ayında yapılan incelemelerinde pankreas distalinde 20 mm'lik PP saptanmış. İzleminde yakınmalarının devam etmesi ve kist boyutunun 75 mm'ye büyümesi nedeniyle kliniğimize refere edildi. Kistin pankreas kanalı ile bağlantısı yoktu. Splenik vende tromboz ve distal özefageal venlerde variköz değişiklikler görüldü. Ultrason eşliğinde perkütan drenaj yapıldı. Başta yakınmaları gerileyen olgunun yaklaşık iki hafta sonra tekrar yakınmaları başladı. Bu arada kistin komplike olduğu ve boyutunun 95 mm'ye büyüdüğü saptanması üzerine 4 port kullanılarak LRYKJ yapıldı. Loja penröz dren bırakılan olgu postoperatif 2. gün beslenmeye başladı. Postoperatif 3. gün tamamen ağızdan beslenen olgunun penröz dreni çekilerek taburcu edildi.

Sonuç olarak; hastamız SARS-CoV-2 enfeksiyonuna bağlı kronik pankreatit zemininde PP gelişen ilk olgudur. PP’de endoskopik ve perkütanöz girişimler ilk tercih olsa da kist boyutu ve tedaviye yanıtsız durumlarda cerrahi yaklaşım halen gerekebilmektedir. Çalışmamız LRYKJ’nin kronik ve komplike olmuş PP olan çocuk olgularda güvenli ve uygulanabilir olduğunu göstermektedir.