Okul Psikolojik Danışmanlarının Öğrencilerin Problem Davranışlarına ve Uygulamalı Davranış Analizine İlişkin Görüşleri


Creative Commons License

Okatan İ.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.1808-1838, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1808-1838

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul psikolojik danışmanlarının öğrencilerin sergilediği problem

davranışlara ve problem davranışların azaltılmasında uygulamalı davranış analizinin

kullanılmasına ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmaya, Eskişehir Merkezde bulunan

devlete ait ilk ve ortaokullarda görev yapan 16 psikolojik danışman katılmıştır. Kartopu

örnekleme yoluyla ulaşılan katılımcılarla araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme

formu kullanılarak görüşme yapılmış ve görüşmeler kayıt edilmiştir. Verilerin

toplanmasının ardından dökümü yapılan ses kayıtlarına betimsel analiz uygulanmıştır.

Bulgulara göre, okul psikolojik danışmanları, aileleri öğrencilerin problem davranışlarının

kaynağı olarak görmekte ve problem davranışları azaltmak amacıyla en çok aile-çocuk

görüşmeleri yapmaktadırlar. Uygulamalı davranış analizi hakkında bilgileri olup olmadığı

sorulan katılımcılardan sadece biri bilgi sahibi olduğunu söylerken kendilerine uygulamalı

davranış analizi ve öğrencilerin problem davranışlarında kullanılması hakkında bilgi verilen

diğer katılımcılar söz konusu yöntemlerin küçük yaştaki öğrencilerin bulunduğu anaokulu

ya da ilkokullarda ya da öğrenci sayısının az olduğu sınıflarda kullanılabileceğini

söylemişlerdir. Katılımcılar ayrıca, öğrencilerin problem davranışlarının azaltılması için

yapılması gerekenlerin aile eğitimine ağırlık vermek ve sınıflardaki öğrenci sayısını azaltmak

olduğunu ifade etmişlerdir.