Türkiye’de Uzun Dönemde Eğitim ve Sağlık Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi


Creative Commons License

Çalışkan Ş., Karabacak M., Meçik O.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.33, no.1, pp.75-96, 2018 (Peer-Reviewed Journal)