İnternal Karotid Arter Darlıklarında Time-Resolved Kontrastlı Manyetik Rezonans Anjiyografi ve Dijital Substraksiyon Anjiyografinin Karşılaştırılması


Creative Commons License

GÖKÇE E., topaloğlı aşçı s., FIRAT M. M., ACU B., BEYHAN M., YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY Z. R.

Journal of Contemporary Medicine, vol.7, no.3, pp.208-209, 2017 (Peer-Reviewed Journal)