The Evaluation of Arachnoid Cyst in Childhood


COŞKUNER G. D., SAYLISOY S., YARAR Ç., CARMAN K. B.

Osmangazi Tıp Dergisi, vol.42, no.4, pp.418-427, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 42 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Osmangazi Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.418-427
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Intracranial arachnoid cysts are non-genetic cavities containing benign, sterile secretions of cerebrospinal fluid surrounded by an arachnoid membrane. The prevalence of arachnoid cysts is unknown in children. The aim of this study is to evaluate the clinical features of children with arachnoid cysts. We retrospectively reviewed the neuroimaging of 5360 patients aged between 1 months and 18 years, retrospectively. 309 of these patients had arachnoid cyst. The incidence of arachnoid cyst was 5.8%. The male/female ratio was 2: 1, and the mean age was 9.3 ± 5.0 years. The headache was the most common indication for neuroimaging. Arachnoid cysts were most commonly found in the posterior fossa. Cyst size median was found to be larger in patients who had headache complaints and those who had surgery on positive physical examination (p <0.05). In our study, it was determined that arachnoid cysts were a frequent neuroimaging finding in pediatric patients and treatment was not required in the majority of cases. These results, it is important to prevent unnecessary investigations and treatments.
İntrakraniyal araknoid kistler iyi huylu, araknoid membranla çevrili serebrospinal sıvı benzeri steril sekresyonlar içerengenetik olmayan kavitelerdir. Çocuklarda araknoid kist sıklığı tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada nöroradyolojikincelemelerde araknoid kist saptanan çocuk olguların klinik özelliklerinin değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, yaşları 1ay-18 yaş değişen 5360 hastaya 2010-2017 tarihleri arasında çekilen beyin nörogörüntülemeleri retrospektif olarak incelendi. Buhastaların 309’unun incelemesinde araknoid kist saptandı. Araknoid kist sıklığı %5,8 olarak saptandı. Erkek/kız oranı 2:1, ortalamayaş 9,3  5,0 yıl hesaplandı. En sık nörogörüntüleme endikasyonu baş ağrısıydı. Araknoid kistler en sık posterior fossadabulunmaktaydı. Fizik muayenesinde pozitif bulgu saptanan olgularda, baş ağrısı yakınması olanlarda, cerrahi uygulananlarda kistboyut ortancalarının daha büyük olduğu belirlendi (p<0,05). Çalışmamız çocuk hastalarda araknoid kistlerin sık birnörogörüntüleme bulgusu olduğunu, olguların büyük çoğunluğunda tedavi gerekmediği belirlenmiştir. Bu bugular gereksiz tetkik vetedavilerin önlenmesi açısından önemlidir.