ST Elevasyonu Olan Akut Myokard İnfarktüsü Sonrası Hastane İçi Mortalite Öngörüsünde Başvuru Serum Glukoz Değerlerinin Kullanımı


KOCATÜRK E., BİRDANE A., ÇOLAK Ö., ÇEVİK A. A., ÇOLAK E., MUSMUL A., ...More

XV.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Turkey, 23 - 26 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes