Sokak Sağlıklaştırmada Yapım Yönetimi Sürecinin Değerlendirilmesi


ÜNVER H., ALPTEKİN O.

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.30, no.1, pp.99-126, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Çağdaş Yerel Yönetimler
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.99-126
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Sokak sağlıklaştırma, mülkiyeti kişi, özel veya kamu kurumlarına ait farklı nitelik ve özellikteki tüm taşınmaz kültür varlıkların yer aldığı, birçok kurum ve uzmanın eş güdümlü çalışmasını gerektiren, farklı yasa ve yönetmeliklerin kapsamına giren, bütüncül bir bakış açısıyla projelendirilmesi ve uygulanması gerektiren bir süreçtir. Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, uyulması gereken mevzuatın ve bu mevzuata istinaden görev alan sorumluların görev ve yetki alanlarının tespit edilmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda, çalışmada, sokak sağlıklaştırma sürecinde uyulması gereken mevzuat ve görev alan sorumluların görev ve yetki alanlarının belirlenmesi, ‘koruma’, ‘mülkiyet’ ve ‘teknik altyapı’ başlıkları altında incelenmektedir. İnceleme sonucunda, sokak sağlıklaştırmanın idari sürecine dair genel akış şeması oluşturulmakta, süreci kesintiye uğratma potansiyeli olan durumlar tespit edilmekte ve tespit edilen sorunların çözümüne yönelik öneriler sunulmaktadır. Yapılan çalışma, sokak sağlıklaştırmada yapım ve yönetim sürecinde karşılaşılacak sorunların çözümüne yönelik kılavuz niteliğindedir