Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına yönelik Bir Araştırma


GİRGİNER N., ÇELİK A., UÇKUN N.

Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.1, pp.193-208, 2008 (Peer-Reviewed Journal)