Memeli Atriyal Hücrelerinde ATP-duyarlı Katyon Kanallarının Elektrofizyolojik Yöntemlerle İncelenmesi


DEĞİRMENCİ S., UĞUR M., TURAN B.

31. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ, Adana, Turkey, 9 - 12 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: No