Siklofosfamid Nedenli Hematoksisite Üzerine Karvakrol’ünSitoprotektif Etkileri


Creative Commons License

CENGİZ M., AYHANCİ A., öznur y.

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.2, pp.125-130, 2018 (Peer-Reviewed Journal)