Gadolinium Chelates


Creative Commons License

Çengelli Ünel Ç.

in: Contrast Agents - Basic and Clinical Pharmacology - 2022, Prof. Dr. Başar SIRMAGÜL,Doç. Dr. Semra YİĞİTASLAN, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.10-14, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.10-14
  • Editors: Prof. Dr. Başar SIRMAGÜL,Doç. Dr. Semra YİĞİTASLAN, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT: Gadolinium chelates are commonly used contrast agents to increase tissue contrast in MR imaging. The purpose of this chapter is to present information about the chemistry, physicochemical properties and pharmacokinetic profiles of gadolinium chelates. In addition, there is also a detailed information about the derivatives of acyclic and macrocyclic ligands, especially DTPA and DOTA ligands. The stability, relaxivity and formulation of gadolinium chelates are subjects of special interest as well as their toxicity and clinical aspects. It is known that molecular properties have important effects on physicochemical properties such as osmolality, viscosity, as well as on their water protons relaxing effects, namely their relaxivity, and their biodistribution. The chemical structures of gadolinium-based contrast agents and the important properties that determine the stability of the molecules are also among the topics of this chapter.

ÖZET: Gadolinyum şelatları, MR görüntülemelerinde doku kontrastının artırılması amacıyla yaygın olarak kullanılan kontrast maddelerdir. Bu bölümün amacı, gadolinyum şelatlarının kimyası, fizikokimyasal özellikleri ve farmakokinetik profilleri hakkında bilgi sunulmasıdır. Ayrıca asiklik ve makrosiklik ligandların özellikle DTPA ve DOTA ligandlarının türevleri hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır. Gadolinyum komplekslerinin stabilite, relaksivite ve formülasyonları en az toksisite ve klinik yönleri kadar özel ilgi konularıdır. Moleküler özelliklerinin ozmolalite, viskozite ve aynı zamanda su protonlarını gevşetici etkileri yani relaksiviteleri gibi fizikokimyasal özellikleri ve biyodağılımları üzerinde de önemli etkiler oluşturduğu bilinmektedir. Gadolinyum bazlı kontrast ajanların kimyasal yapıları ve moleküllerin stabilitesini belirleyen önemli özellikler de bu bölümün konuları arasında yer almaktadır.