FARKLI LANTANİT OKSİT KATKILI BOR TABANLI CAMLARIN SEM-EDX VE XRD ANALİZLERİ, RADYASYONDAN KORUMA ÖZELLİKLERİN PHY-X PSD YAZILIMI İLE BELİRLENMESİ


Creative Commons License

İlik E.

BURSA 3RD International Conference on Scientific Researches, Bursa, Turkey, 22 - 23 October 2022, pp.874

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.874
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Cam biliminde önemli uygulama alanlarında biri olan malzemelerin radyasyon zırhlama kabiliyetlerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar, sentezlenen camların doğrusal zayıflatma katsayısı, yarı-değer kalınlıkları, ortalama serbest yol ve etkin atom numarası gibi parametrelerinin deneysel ya da teorik açıdan incelenmesi ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu çalışmada bor tabanlı cam yapılarına sırasıyla lantanit grubu elementlerinden bazıları (disprosyum oksit, erbiyum oksit ve iterbiyum oksit) aynı oranlarda katkılanmıştır. Eritmetavlama yöntemi ile sentezlenen katkılı cam yapılarının SEM-EDX analizleri gerçekleştirilmiş ve XRD analizleri sonucunda ise bu camların amorf karakteristik gösterdikleri belirlenmiştir. Cam kompozisyonlarının fiziksel bazı özelliklerinden yararlanarak, cam materyallerin teorik açıdan radyasyon zırhlama özelliklerini hassas bir biçimde belirlemeye fırsat tanıyan Phy-X PSD yazılımı kullanılmıştır. Web tabanlı bu yazılım sayesinde her bir cam numunenin kütle ve doğrusal zayıflatma katsayısı, yarı-değer kalınlığı, ortalama serbest yol ve etkin atom numarası gibi radyasyon zırhlama parametreleri 0,01-10 MeV enerji aralığında hesaplanmıştır. Buna göre farklı enerji aralıklarında gönderilen radyasyon için ortalama serbest yolun iterbiyum oksit katkılı camlarda azaltılabileceği belirlenmiştir. Ayrıca etkin atom numarası değerleri sentezlenen cam numuneler için karşılaştırıldığında ilgili enerji aralığı için en yüksek etkin atom numarasına sahip camların iterbiyum oksit katkılı camlarda elde edildiği görülmüştür. Sonuç olarak radyasyon zırhlama kabiliyetleri disprosyum oksit, erbiyum oksit ve iterbiyum oksit katkılı camlar için değerlendirildiğinde en iyi özellikler gösteren numunenin iterbiyum oksit katkılı camlar olduğu belirlenmiştir.