Pioglitazonun Metabolik Sendromlu Sıc an Kalp Fonksiyonuna Etkisinin Elektrofizyolojik Yo ntemlerle I ncelenmesi


TOY A., TUTAR M. F., OLĞAR Y., OKATAN E. N., DEĞİRMENCİ S., TURAN B.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 2015 (Peer-Reviewed Journal)