The Relation of Economics with Other Sciences: Transformation in Economics Education


Creative Commons License

Umutlu H., Meçik O.

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.10, no.2, pp.287-312, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The branch of science whose main subject is the individual and which has the most relations with other sciences is the science of economics. The relationship of economics with other sciences has been criticized from past to present. The focus of the criticism has been the failure to protect the means-end boundary in the relationship of economics with other disciplines. The relationship of economics with other disciplines is reflected not only in economics but also in economics education. The aim of the study is to examine the relationship of economics with natural and social sciences and to evaluate the reflection of these relationships on economics education. According to the results of the study, the relationship of economics with other disciplines is that if the instrument context can be preserved, it will make a positive contribution to economics and economics education.

Temel öznesi birey olan ve diğer bilimlerle en çok ilişkiye sahip olan bilim dalı iktisat bilimidir. İktisadın diğer bilimlerle ilişkisi geçmişten günümüze kadar eleştirilir olmuştur. Eleştiri konusunun odak noktası iktisadın diğer bilim dallarıyla olan ilişkisinde araç-amaç sınırının korunamaması olmuştur. İktisat biliminin diğer disiplinlerle ilişkisi sadece iktisat bilimine değil iktisat eğitimine de yansımıştır. Çalışmanın amacı, iktisadın doğa ve sosyal bilimleri ile olan ilişkisini inceleyip bu ilişkilerin iktisat eğitimine olan yansımasını değerlendirmektir. Çalışmanın sonucuna göre iktisadın diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi araç bağlamı korunabilirse iktisat bilimi ve iktisat eğitimine pozitif katkı sağlayacağı yönündedir.