Arpa (Hordeum Vulgare L.) Islah Materyalı̇nı̇n Bazı Maltlık Kalı̇te Özellı̇klerı̇ İle Bu Özellı̇kler Arası İlı̇şkı̇lerı̇n Belı̇rlenmesı̇


Sönmez A. C. , Olgun M. , Yüksel S., Belen S., Yıldırım Y., Çakmak M., ...Daha Fazla

Black Sea Journal of Agriculture, cilt.3, sa.2, ss.155-161, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 3 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Black Sea Journal of Agriculture
  • Sayfa Sayıları: ss.155-161

Özet

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GKTAEM) arpa ıslah programı kapsamında Orta Anadolu ve Geçit bölgelerinin değişen iklim şartlarına adapte olabilen, maltlık arpa çeşitlerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmada bazı maltlık kalite özellikleri açısından genotiplerin normal ve yüksek verim koşullarına tepkileri araştırılmıştır. Bu amaçla ileri kademeye gelmiş 11 arpa hattı sırasıyla yağışa bağımlı normal verim (sulamasız) ve sulamalı yüksek verim şartlarında GKTAEM’in Eskişehir Merkez Sultanönü ve Toprak-Su kampüsünde denemeye alınmıştır. Tarla denemeleri 2014-2015 ürün yetiştirme sezonunda tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Denemelerde İnce-04, Larende, Tarm-92, Ünver, Özdemir-05, Erginel-90 ve Keser çeşitleri standart olarak kullanılmıştır. Araştırmada ıslah materyalinin hektolitre ağırlığı, protein oranı, nişasta oranı ve dolgun tane oranı gibi maltlık kalite özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre tüm parametrelerde çevreler ve genotipler arasındaki farklılıklar ile genotip × çevre interaksiyonları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Denemelerden normal ve yüksek verim şartlarında sırasıyla ortalamalara göre hektolitre ağırlığı 62,13 64,12 kg hL-1; tane protein oranı % 12,42 % 13,63; tane nişasta oranı % 55,27 % 53,67 ve dolgun tane oranı % 75,46 % 83,64 arasında değerler elde edilmiştir. Ayrıca yapılan korelasyon analizinde araştırılan parametrelerin tamamının birbirleriyle ilişkileri anlamlı bulunmuştur. Hektolitre ağırlığında 9, 10 ve 11 numaralı hatlar; düşük tane protein oranı ve yüksek tane nişasta oranında 10 ve 11 numaralı hatlar; dolgun tane oranında ise 1 ve 9 numaralı hatların öne çıktığı görülmüştür