Pankreatikoduodenektomi Spesimeninde İnsidental Saptanan Mide Kanseri Olgusu


Karayiğit A., Karakaya İ. B., Özdemir D. B., Yılmaz E., Ulaş M., Ünal B.

36.UGH 2019 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı ve 7. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi , Antalya, Turkey, 29 November - 01 December 2019, no.70, pp.153

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.153
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Pankreatikoduodenektomi Spesimeninde İnsidental Saptanan Mide Kanseri Olgusu Ahmet Karayiğit1 , İhsan Burak Karakaya2 , Dursun Burak Özdemir1 , Evrim Yılmaz3 , Murat Ulaş2 , Bülent Ünal1 1 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Eskişehir 2 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı, Eskişehir 3 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Eskişehir Amaç: Son zamanlarda multiple primer kanser insidansında artış olduğu gözlenmektedir. Multiple primer tümör görülme sıklığının yaş ile birlikte arttığı dikkat çekmektedir. Ampulla vateri tümörü nedeniyle pankreatikoduodenektomi yapılan hastanın spesimeninde insidental olarak saptanan ikinci primer mide kanseri olgusunu tartışmayı amaçladık. Olgu: 63 yaşında erkek hastaya ampulla vateri tümörü nedeniyle pankreatikoduodenektomi yapıldı. Postoperatif patoloji raporu ampullada orta derecede differansiye adenokarsinom olarak raporlandı. Ayrıca spesimene dahil olan mide antrum bölümünde insidental olarak mide taşlı yüzük hücreli karsinomasına ve büyük kurvatur tarafından çıkarılmış metastatik bir lenf noduna rastlandı. Spesimenin makroskopik incelemesinde tümör izlenmemiş olup mikroskopik incelemesinde karsinom tespit edilmiştir. Hastaya total gastrektomi ve lenf nodu diseksiyonu önerildi. Sonuç: Pankreas kanseri ile mide kanserinin senkron olarak birlikte görülme ihtimali oldukça nadirdir. Mide kanserlerinde ise senkron tümör görülme sıklığı %2,8-%6.8 arasındadır. Mide kanserinde senkron tümörlerin de %3,8’i pankreas kanseri olarak rastlanmaktadır. Senkron mide ve pankreas kanserinin klinik olarak ileri bir durum olduğu bilinmesine rağmen rezeke edilebilir tümörlerde cerrahi küratif bir tedavidir. Anahtar kelimeler: Pankreas kanseri, Mide kanseri, Pankreatikoduodenektomi