Türk Kültüründe Ateş: Söz, Davranış ve İnançlar Ekseninde Kısa Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Büyükcan Sayılır Ş.

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.51, pp.934-942, 2020 (Peer-Reviewed Journal)