DETERMINATION OF THE AMPELOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF GRAPE VARIETIES GROWED IN ESKISEHIR


BAYKUL A., SÖYLEMEZOĞLU G.

Bahçe, vol.52, no.Özel Sayı 1, pp.24-32, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 52 Issue: Özel Sayı 1
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Bahçe
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.24-32
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Our country is located on the origin geography of the vine spreading areas in the world, and the best proof of this is the rich viticulture Vitis vinifera ssp. sativa and wild vine Vitis vinifera ssp. silvestris has genotype diversity. In this study, it was carried out between 2017 and 2018 in order to comprehensively examine the local types/varieties cultivated in Eskişehir and to determine the ampelographic characteristics of the determined grape varieties in accordance with international norms. In the research, 52 grape varieties determined in different districts of Eskişehir were evaluated in terms of ampelographic characteristics with 79 characters including leaves, shoots, flowers, clusters, berry and seeds. Differences were determined between the cultivars in terms of the examined characteristics. The grape cultivars/types identified in the study contributed to the scientific literature related to our current gene resources.
Ülkemiz, dünyada asmanın yayılım alanları orijin coğrafyası üzerinde yer almakta olup bunun en güzel kanıtı bölgenin sahip olduğu zengin kültür asması Vitis vinifera ssp. sativa ve yabani asma Vitis vinifera ssp. silvestris genotip çeşitliliğine sahiptir. Bu araştırmada; Eskişehir İlinde yetiştiriciliği yapılan yöresel tip/çeşitlerin geniş kapsamlı olarak incelenmesi ve tespit edilen üzüm çeşitlerinin uluslararası normlara uygun şekilde ampelografik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2017-2018 yılların arasında yürütülmüştür. Araştırmada Eskişehir İlinin farklı ilçelerinde tespit edilen 52 üzüm çeşidi ampelografik özellikler bakımından yaprak, sürgün, çiçek, salkım, tane, çekirdek özelliklerini içeren 79 karakter ile değerlendirilmiştir. Çeşitler arasında incelenen özellikler bakımından farklılıklar belirlenmiştir. Çalışmada tanımlanan üzüm çeşit/tipleri mevcut gen kaynaklarımızla ilişkili bilimsel literatüre katkı sağlamıştır.