2-Kloro-N-(2-metilbenzil)-N-(6-metil-1,3-benzotiyazol-2-il)asetamid’xxin sentezi ve spektroskopik yöntemlerle karakterizasyonu


Sağ Yandımoğlu M., CAN SAKARYA H., GÖRGÜN K., Öğretir C.

25.Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 27 June - 02 July 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes