İntestinal Stomalı Bireylerin Stomaya Uyumunu Etkileyen Faktörler: Tanımlayıcı Çalışma


Creative Commons License

Duruk N.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.3, pp.637-639, 2021 (Peer-Reviewed Journal)