Education Information

Education Information

 • 2010 - 2017 Doctorate

  Ankara University, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Turkey

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Ankara University, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Turkey

 • 2000 - 2005 Undergraduate

  Ankara University, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Keçi populasyonlarının mukopolisakkaridoz tip III D genetik kusuru bakımından tanımlanması

  Ankara University, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

 • 2009 Postgraduate

  Türkiye'de yetiştirilen bazı siyah alaca sığır populasyonlarında beta-laktoglobulin ve kappa-kazein genotiplerinin PCR-RFLP yöntemi kullanılarak belirlenmesi

  Ankara University, Faculty Of Agrıculture, Department Of Zootechnıcs