Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MQTT Security at a Glance

2021 International Conference on Information Security and Cryptology (ISCTURKEY), Ankara, Turkey, 2 - 03 December 2021, pp.138-142 identifier

Eğitim Sektörü için Blok Zincir Uygulamaları

9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2020

A Review on Techniques Used In Intelligent Antivirus Systems

ICENTE’20 4th International Conference on Engineering Technologies, Konya, Turkey, 19 - 21 November 2020

The Impact of Covid-19 on Information Security

ICENTE’20 4th International Conference on Engineering Technologies, Konya, Turkey, 19 - 21 November 2020 Sustainable Development

Biyometrik Kimlik Dogrulama Sistemleri Üzerine Bir Inceleme

2nd HEZARFEN International Congress of Science, Mathematicsand Engineering Sciences, Antalya, Turkey, 25 - 26 September 2020

Bilgi Güvenligi Alanında Yayınlanan Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi

2nd HEZARFEN International Congress of Science, Mathematicsand Engineering Sciences, Antalya, Turkey, 25 - 26 September 2020

Classification-Based Intrusion Detection On CIDDS-001Data Set Using Data Mining Techniques

ICONTECH 2. InternationalSymposium on Innovative Surveys in Positive Sciences, Hungary, 23 - 25 September 2020

Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme Tabanlı Mobil Zararlı Yazılım Tespiti

International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2019), 20 - 22 April 2019

System Call Anomaly Detection Using Multi HMMs

Eighth International Conference on Software Security and Reliability, 30 June - 02 July 2014 identifier identifier

Web based machine learning for language identification and translation

Sixth International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA 2007), 13 - 15 December 2007, pp.280-285 identifier identifier

Yapay Sinir Ağları ile Web İçeriklerini Sınıflandırma

Degisen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24 - 26 October 2007

Books & Book Chapters

KUANTUM DERİN ÖĞRENME

in: Yapay Zekâ ve Büyük Veri Kitap Serisi 4: Yorumlanabilir ve Açıklanabilir Yapay Zekâ ve Güncel Konular, Şeref Sağıroğlu, Mustafa Umut Demirezen, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.109-131, 2022

ROBOT İŞLETİM SİSTEMİNDE (RİS) YAPAY ZEKÂ TEMELLİ ANORMAL DURUM TESPİT YAKLAŞIMLARI

in: Yapay Zekâ ve Büyük Veri Kitap Serisi 4: Yorumlanabilir ve Açıklanabilir Yapay Zekâ ve Güncel Konular, Şeref Sağıroğlu, Mustafa Umut Demirezen, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.133-148, 2022