Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Elde yerleşimli lipomatöz lezyonlar: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Turkey, 11 - 14 October 2017

Ekspoze Ventriküloperitoneal (VP) Şant da Kullanılan Turn Over Periost Flebi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Turkey, 11 - 14 October 2017

Meme Küçültme Ameliyatlarında Preoperatif Radyolojik Görüntüleme ve Histopatolojik Bulguların Analizi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı., Turkey, 11 - 14 October 2017

Estetik Amaçlı Hidrojel Yüz Dolgusu Kullanımının Geç Dönem Komplikasyonu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Turkey, 11 - 14 October 2017