General Information

Institutional Information: Iktisadi-Idari Bilimler Fak., Işletme Bölümü, Sayısal Yöntemler A.D.