General Information

Institutional Information: Iktisadi-Idari Bilimler Fak., Uluslararası Ilişkiler Bölümü, Uluslararası Hukuk Anabilim D.

Metrics

Publication

18

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals