Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Geçmişten Günümüze Ulusal Özel Eğitim Kongresi

28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.1-235 Sustainable Development

İşitme Yetersizliği Olan Bireylerin Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.371

Türkiye ve Dünya’da Özel Eğitimde Mesleki Eğitim Uygulama Örnekleri

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 23 - 25 March 2018, pp.538

Dünyada İşitme Engelli Bİreylere Yönelik Geliştirilen Yardımcı Teknolojiler

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 23 - 25 March 2018, pp.534

Books & Book Chapters

İletişim Becerileri Öğretiminin Önemi

in: Ağır Yetersizliği Olan Öğrencilere İletişim Becerilerinin Öğretimi, Melekoğlu, Macid Ayhan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.1-24, 2018

Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim

in: Tüm Öğretmenlik Programları İçin Özel Eğitime Giriş, Doç. Dr. Asım Arı Yrd. Doç. Dr. Mine Sönmez KARTAL, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.17-37, 2017

Özel Eğitimde Fen Eğitimi Alanında Gerçekleştirilen Araştırma Örnekleri

in: Özel Eğitimde Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Yrd. Doç. Dr. Mine SÖNMEZ KARTAL Yrd. Doç. Dr. Özlem TOPER KORKMAZ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.107-125, 2017

Sosyal Bilgiler Öğretiminin Uyarlanması I: “Ünite Analizi ve Amaçların Belirlenmesi”

in: Özel Eğitimde Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, ÖZLEM TOPER, Editor, Pegem Akademi, pp.152-177, 2017

Özel Eğitimde Fen Bilgisi Öğretimi ve Önemi

in: Özel Eğitimde Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Mine Sönmez Kartal, Özlem Toper Korkmaz, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-20, 2017

Metrics

Publication

19

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals