Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effect of exercise on premenstrual symptoms: A systematic review

COMPLEMENTARY THERAPIES IN MEDICINE, vol.48, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Attitudes Toward Violence Against Women and the Factors That Affect Them in Kutahya, Turkey

AFRICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH, vol.23, no.1, pp.16-26, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

The relationship between premenstrual syndrome and anger

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.35, no.2, pp.515-520, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Factors affecting sexual health-seeking behaviors of young people

Journal of Public Health (Germany), 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Çalışan Kadınlarda Emzirmenin Başlatılma ve Sürdürülme Zamanıyla İlişkili Faktörler

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.10, no.3, pp.468-480, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğal Doğuma Yönelik Bilgi ve Düşünceleri

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.29, no.3, pp.181-189, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çalışan Kadınlarda Emzirme: Emzirmenin Başlatılması ve Sürdürülmesini Etkileyen Faktörler, Emzirme Politikaları

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.338-344, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Human Papilloma Virüsü ve Aşısına Yönelik Bilgi Düzeyleri

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.17, pp.123-128, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Women’s choice of delivery methods and the factors that affect them

Journal of Current Researches on Health Sector, vol.8, no.1, pp.59-74, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Premenstrual Sendromda Tedavi ve Hemşirelik Bakımı

I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018

Doğum Öncesi Bakım: Önemi ve Etkileyen Faktörler

I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018

Sezaryen doğum oranlarında artış

2. Uluslarası Gebelik Doğum ve lohusalık Kongresi, 1 - 03 December 2017

Emzirme: Önemi ve etkileyen faktörler

2.Uluslarası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 1 - 03 December 2017

Dünyada ve Türkiye’de postpartum kontrasepsiyon

2.Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 1 - 03 December 2017

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Human Papilloma Virüsüne Hpv İlişkin Bilgi Düzeyleri

1. Uluslarası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 14 - 15 April 2016

Books & Book Chapters

Jinekolojik kanserlerin kadın sağlığına etkisi ve sosyal destek

in: Kadın Sağlığı ve Sosyal Destek, Yağmur, Yurdagül, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.30-36, 2021

Yazarlık ve Yazmaya Hazırlık

in: Hemşirelikte Yayın Yazarlığı, Elif Gürsoy, Editor, Nobel, Ankara, pp.31-45, 2020