General Information

Institutional Information: Iktisadi-Idari Bilimler Fak., Siyaset Bilimi Ve Kamu Yön., Kentleşme Ve Çevre Sorunları

Metrics

Publication

7
UN Sustainable Development Goals