Education Information

Education Information

 • 2011 - 2018 Doctorate

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Gazi University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Anyonik hidrojel ile immobilize edilmiş thamnidium elegans biyokütlesinin kadmiyum ve nikel biyosorpsiyonu için kullanımı

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 2011 Postgraduate

  Bitkisel doku üzerine Neurospora sitophila hücrelerinin immobilize edilmesiyle hazırlanan biyokütle sisteminin reaktif boyarmadde biyosorpsiyonu karakteristikleri

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English