General Information

Institutional Information: Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Iş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Abd