General Information

Institutional Information: Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü

Names in Publications: Gur Elif Yagmur, Ozorhan Elif Yagmur