General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Temel Islam Bilimleri Bölümü
Research Areas: Theology, Hadith