Asst. Prof. AYNUR ÇINAR


İlahiyat Fakültesi,


Names in Publications: Cinar Aynur

Metrics

Publication

14

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2014 - 2020

2014 - 2020

Doctorate

Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

2011 - 2014

2011 - 2014

Postgraduate

Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

2004 - 2008

2004 - 2008

Undergraduate

Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

2020

2020

Doctorate

Yahudi Dinî Literatüründe Ruh ve Kutsal Ruh/Ruaḥ ha-Kodeş: Kökeni ve Yansımaları

Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2014

2014

Postgraduate

Yahudi ve İslam kutsal literatüründe Hz. Ya'kub ve seçilmişlik kavramı: Karşılaştırmalı bir çalışma

Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Assistant Professor

Eskisehir Osmangazi University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Böl.

2017 - 2023

2017 - 2023

Research Assistant

Igdir University, Faculty Of Theology, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences

2012 - 2017

2012 - 2017

Research Assistant

Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2011 - 2012

2011 - 2012

Research Assistant

Igdir University, Faculty Of Theology, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences

Non Academic Experience

2010 - 2011

2010 - 2011

Kur'an Kurs Öğreticiliği

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2020

2020

Belleten

Çınar A.

BELLETEN - TURK TARIH KURUMU , vol.84, no.299, pp.43-74, 2020 (AHCI) Sustainable Development

Books & Book Chapters

2023

2023

Tevrat'ın Tanrısı "Ötekiler"e Nasıl Davranıyor? Fenomenolojik Bir Değerlendirme

ÇINAR A.

in: Biz ve Öteki: Multidisipliner Bir Çalışma, Arı, Yılmaz, Editor, Kitap Dünyası Yayınları, İstanbul, pp.133-162, 2023

2023

2023

Modernizmin Çapraz Sorgusunda İslam Geleneğinin İmtihanı: "Vahiy Mitolojiden Devşirme mi?"

ÇINAR A.

in: Dip Dalga'nın Boyu, Toktaş, Fatih, Editor, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, pp.163-192, 2023

2022

2022

Antik Dünyada Kutsal Ruh'un Öncüsü Külli Ruh

ÇINAR A.

İnsan Yayınları, İstanbul, 2022

2022

2022

Yahudilik'te Kutsal Ruh'un Yansımalarından Biri Olarak "Tanrı Sesi Kôl"

ÇINAR A.

in: Tarihten Günümüze Yahudilik, Altuncu, Abdullah, Editor, İlâhiyat Yayınları, Ankara, pp.223-250, 2022

2022

2022

Semitik Dinlerde Algı ile Gerçeklik Arasında Kadın

YİTİK A. İ., ÇINAR A.

in: Dinler Tarihi Yazıları: Prof. Dr. Mehmet Aydın'a Armağan, Durmuş Arık, Ahmet Aras, Cemil Kutlutürk, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.119-141, 2022

2020

2020

POLYGAMY IN THE ISLAMIC WORLD; PSYCHOSOCIAL AND VERBAL ABUSE TOWARDS THE WOMEN AND TREATING THE WOMEN AS PROPERTY

ÖZTÜRK E., SEYHAN A. E., ÇINAR A.

in: Sociological Assays, Prof.Dr. Emine Öztürk, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.81-119, 2020