Assoc. Prof. ALİ ERCAN ALTINÖZ


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm

Psikiyatri A.D.


Research Areas: Psychiatry, Clinical Psychology

Metrics

Publication

100

Citation (WoS)

76

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

90

H-Index (Scopus)

5

Project

6

Thesis Advisory

1

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2016 - 2020

2016 - 2020

Expertise In Medicine

Baskent University, School Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne, Turkey

2002 - 2008

2002 - 2008

Undergraduate

Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Turkey

Research Areas

Psychiatry

Clinical Psychology

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm

2016 - 2019

2016 - 2019

Assistant Professor

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm

2015 - 2016

2015 - 2016

Assistant Professor

Baskent University, School Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne

2008 - 2012

2008 - 2012

Research Assistant

Baskent University, School Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

ŞIZOFRENI VE BIPOLAR BOZUKLUK TANILI HASTALARIN AYIRICI TANISINDA BILIŞSEL IŞLEVLER: BIR MAKINE ÖĞRENMESI MODELI

KÖŞGER F., ALTINÖZ A. E., ÇİMEN E., ÖZTÜRK G.

Türkiye Psikiyatri Derneği 24. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Online, Turkey, 2 - 04 June 2021, vol.32, pp.24

2021

2021

Fibromiyalji Psikiyatrik Bir Bozukluk mu?

ALTINÖZ A. E.

Ulusal Ağrı E Sempozyumu, 09 April 2021

2020

2020

UYKUSUZLUĞUN BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI MODELİ

ALTINÖZ A. E.

56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 18 December 2020

2020

2020

Mizofoni Tedavisinde BDT ve Olgu Sunumu

ALTINÖZ A. E.

56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 December 2020

2020

2020

Sınav Kaygısının Bilişsel Davranışçı Terapisi: Bir Olgu Sunumu

İNCE F. E., ALTINÖZ A. E.

2nd Congress of Cognitive Behavioral Psychotherapies:, Ankara, Turkey, 02 October 2020, vol.9, pp.27-43

2019

2019

Duygudurum Bozukluklarında Makine Öğrenmesi

ALTINÖZ A. E.

55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Turkey, 23 - 27 October 2019

2019

2019

Psikiyatrik Yardım Almayı Engelleyen Sebepler

ALTINÖZ A. E.

23. Yıllık TPD Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 10 - 13 April 2019

2019

2019

UNİPOLAR MANİ, BİPOLAR I BOZUKLUK VE SAĞLIKLI KATILIMCILARIN NÖROPSİKOLOJİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI

SONKURT H. O., ALTINÖZ A. E.

23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Muğla, Turkey, 10 - 13 April 2019

2018

2018

Tıbbi Hastalığı Olanlarda Karar Verme Kapasitesinin Değerlendirilmesi

ALTINÖZ A. E.

54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 06 October 2018

2018

2018

MIZOFONIDE BILIŞSEL DAVRANIŞÇI PSIKOTERAPI ETKINLIĞI: BIR OLGU SUNUMU

ÜNAL N. E., Tosun Altınöz Ş., ALTINÖZ A. E.

TPD 22. YILLIK TOPLANTISI ve KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU, Turkey, 11 - 14 April 2018, vol.29, pp.38

2018

2018

Relationship between selective attention, cognitive flexibility, response inhibition, and theory of mind functions in obsessive-compulsive disorder

ALTINÖZ A. E., KÖŞGER F., EŞSİZOĞLU A.

10th International Congress on Psychopharmacology 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 25 - 29 April 2018, vol.28, pp.1-73 Creative Commons License

2018

2018

ADLI PSIKIYATRIDE IFADELERINI DEĞIŞTIREN IKI AILE IÇI CINSEL SALDIRI OLGUSU

AKDEMİR E. M., EŞSİZOĞLU A., ALTINÖZ A. E., KÖŞGER F.

TPD 22. YILLIK TOPLANTISI ve KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2018, vol.29, pp.54 Sustainable Development

2018

2018

The Relationship between temperament-character profile and depression/ anxiety levels in patients undergoing hemodialysis

ÇAĞATAY BİRER N., Kayıpmaz S., KARAER KARAPIÇAK E. Ö., ALTINÖZ A. E.

10th International Congress on Psychopharmacology 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2018, vol.28, pp.1-43 Creative Commons License

2018

2018

STEROIDE BAĞLI GELIŞEN MANI: BIR OLGU SUNUMU

ÇETİNER İ., GÖKÇEOĞLU R., ALTINÖZ A. E.

TPD 22. YILLIK TOPLANTISI ve KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2018, vol.29, pp.37

2018

2018

Agranulocytosis following chemotherapy in a patient receiving clozapine treatment

Kayıpmaz S., ÇAĞATAY BİRER N., ALTINÖZ A. E., OĞUZ A.

10th International Congress on Psychopharmacology 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2018, vol.28, pp.114-270

2018

2018

LEVETIRASETAMA BAĞLI GELIŞEN HIPOMANI: BIR OLGU SUNUMU

GÜZEL B., KAYA M. C., ALTINÖZ A. E.

TPD 22. YILLIK TOPLANTISI ve KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2018, vol.29

2018

2018

ERIŞKIN DÖNEMDE DISLEKSIYE EŞLIK EDEN MAJOR DEPRESYON: BIR OLGU SUNUMU

Günal N., EŞSİZOĞLU A., GÜLEÇ G., ALTINÖZ A. E.

TPD 22. YILLIK TOPLANTISI ve KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2018, vol.29, pp.36

2018

2018

PSIKIYATRIK YAKINMALARLA ORTAYA ÇIKAN BIR HALLERVORDEN SPATZ OLGUSU

AKDEMİR E. M., DURMAZ ÇELİK F. N., ALTINÖZ A. E., YENİLMEZ Ç.

TPD 22. YILLIK TOPLANTISI ve KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU, Turkey, 11 April - 14 November 2018, vol.29, pp.37

2018

2018

SAVAŞIN VE TERÖRÜN ETKİSİNE RUHSAL TEPKİLERİMİZ

ALTINÖZ A. E.

Türkiye Psikiyatri Derneği 22. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 11 - 14 April 2018 Sustainable Development

2017

2017

Psoriasis Hastalarında Anksiyete Duyarlılığının Değerlendirilmesi

KAYA ERDOĞAN H., ALTINÖZ A. E., ACER E., SARAÇOĞLU Z. N.

XXXIII. Prof.Dr. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 26 November 2017

2017

2017

Ağrıya Psikofarmakolojik Müdahaleler

ALTINÖZ A. E.

53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Turkey, 3 - 07 October 2017

2016

2016

PREGABALİN BAĞIMLILIĞI?: BİR OLGU SUNUMU

Tosun Altınöz Ş., ALTINÖZ A. E.

10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Turkey, 14 - 17 December 2016, vol.1, pp.27

2016

2016

OKSIBUTININ KÖTÜYE KULLANIMI: İKI OLGUSUNUMU

ALTINÖZ A. E., SONKURT H. O.

52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2016, vol.27, pp.86

2016

2016

Bir olgu nedeniyle gebelik tahliyesi hakkında karar verme kapasitesinin değerlendirilmesi

ALTINÖZ A. E., Yigit D., EŞSİZOĞLU A.

52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2016, vol.27, pp.86

2016

2016

İki olgu üzerinden hastanede yatmakta iken yüksekten atlayarak tamamlanmış intihar.

TOSUN DİLCİ D. G., EŞSİZOĞLU A., KÖŞGER F., ALTINÖZ A. E.

TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, İzmir, Turkey, 4 - 07 May 2016, vol.27, pp.40 Sustainable Development

2015

2015

Kortikosteroid kullanımına bağlı mani: Bir olgu sunumu

Tosun Altınöz Ş., ALTINÖZ A. E., CANDANSAYAR S.

51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 November 2015, vol.26, pp.68

2015

2015

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Karar Verme

ALTINÖZ A. E.

51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Turkey, 25 - 29 November 2015

2015

2015

Kadına yönelik şiddet: Faillerin psikososyal özelikleri

Tosun Altınöz Ş., ALTINÖZ A. E., UTKU Ç., CANDANSAYAR S.

51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Turkey, 25 - 29 November 2015, vol.26, pp.25

2015

2015

Anti-Toksoplasma IgG antikorlarının Şizofrenik Olgularda Yaygınlığı

ASLAN S., KÜÇÜKKAYAPINAR M., YAPICI ESER H., ALTINÖZ A. E., OĞUZ İ., AYDIN M., et al.

51. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 29 November 2015, vol.26, pp.136

2015

2015

Fibromiyalji Sendromu Tanısı Konulan Hastalarda Ebeveynlik Algısı

CERAN KAYIPMAZ S., ALTINÖZ A. E., AKIN SARI B., UTKU Ç., Taşkıntuna N.

51. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 29 November 2015, vol.26, pp.88

2015

2015

KARAR VERMENİN FENOMENOLOJİSİ

ALTINÖZ A. E.

Türkiye Psikiyatri Derneği 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 6 - 09 May 2015

2015

2015

Cezaevi Örnekleminde Epilepsiye Eşlik Eden Psikiyatrik Bozukluklar

ALTINÖZ A. E., Tosun Meriç O., Tosun Altınöz Ş., COŞAR B.

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomaik Tıp Kongresi, Konya, Turkey, 26 - 28 March 2015

2015

2015

Ailesel Delüzyonel Parazitoz: Paliperidona Yanıt

Tosun Altınöz Ş., ALTINÖZ A. E., KURUOĞLU A., COŞAR B.

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomaik Tıp Kongresi, Konya, Turkey, 26 - 28 March 2015

2015

2015

Kronik idiyopatik ürtiker Hastalarında Algılanan Annelik

ALTINÖZ A. E., Taşkıntuna N., Tosun Altınöz Ş.

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomaik Tıp Kongresi, Konya, Turkey, 26 - 28 March 2015

Books & Book Chapters

2018

2018

Teknoloji ve Aile

ALTINÖZ A. E.

in: Aile Yapısı ve İlişkileri, Yenilmez, Çınar, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.111-134, 2018

2017

2017

Aile ve Şiddet

EŞSİZOĞLU A., ALTINÖZ A. E.

in: AİLE PSİKOLOJİSİ VE EĞİTİMİ, Gökay Aksaray, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.72-97, 2017

2017

2017

Aile Psikolojisinde Temel Kavramlar

AKSARAY G., GÜLEÇ G., FİDAN S. T., ALTINÖZ A. E., EŞSİZOĞLU A., YAZICIOĞLU Y.

in: AİLE PSİKOLOJİSİ VE EĞİTİMİ, Prof.Dr. Gökay AKSARAY, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, Eskişehir, pp.2-130, 2017

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2019 - Continues

2019 - Continues

Osmangazi Tıp Dergisi

Editor

2016 - Continues

2016 - Continues

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi

Editor

Scientific Refereeing

July 2020

July 2020

Osmangazi Tıp Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2020

May 2020

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ VE ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

March 2020

March 2020

INTERNATIONAL JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY

Journal Indexed in SCI-ECitations

Total Citations (WOS): 76

h-index (WOS): 5