Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Examining Competency-based Mathematical Problems That Support Mathematical Literacy

International Academic Conference on Global Education, Teaching and Learning, Austria, 8 - 11 December 2023

Exploring Mathematical Communication Competencies of Mathematically Gifted and Non-gifted Students

15. Uluslararası İstanbul Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Araştırmalar Kongreleri, Turkey, 9 - 11 December 2023

Mathematics Teachers' Difficulties in PISA-Like Problem Posing Process

6. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-6) Sempozyumu, Turkey, 28 - 30 October 2023

Ninth Graders’ Mathematical Reasoning In Solving PISA Problems

6. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-6) Sempozyumu, Turkey, 28 - 30 October 2023

Matematik Öğretmenlerinin PISA Matematik Okuryazarlık Problemi Analizleri

10th International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 08 June 2023

An analysis of PISA-like mathematics problems posed by mathematics education postgraduate students

6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS, Burdur, Turkey, 24 - 26 November 2022

Bir matematiksel modelleme problemi tasarlama ve değerlendirme çalışması

6th International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Investigation of Middle School Senior Prospective Mathematics Teachers’xx Mathematics Literacy Performance

2nd International Congress of Eurasian Social Sciences, Antalya, Turkey, 4 - 07 April 2018 Sustainable Development

Mathematical Discourse of 8th Grade Middle School Students:Sample of Revolving Door Problem

2nd International Congress of Eurasian Social Sciences, Antalya, Turkey, 4 - 07 April 2018

Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterliklerinin İncelenmesi

Uluslararası Bilim ve eğitim Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 23 - 25 March 2018

Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel İletişim Becerisi Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 23 - 25 March 2018

A mathematics teacher s and a pre service mathematics teacher s mathematical discourse

13 th International Congress on Mathematics Education, 24 - 31 July 2016

The concept of variable in mathematics curricula of high performing four Asian countries in Pisa A comparative study

XVIII. Congress AMSE-AMCE- WAERTeaching and Training Today for Tomorrow, 30 May - 02 June 2016

Öğretmen adaylarının ortaokul öğrencileri ve uzmanlarla iletişim becerileri

3rd International Eurasian Educational Research Congress, 31 May - 01 June 2016

Approaches of Discourse Analysis Cases of a Mathematics Teacher and a Pre Service Mathematics Teacher

14 th International JTEFS/BBCC Conference SustainableDevelopment, Culture, Education, 12 - 14 May 2016

Investigation of mathematics teachers awareness of developing mathematical language

International Conference on Education in Mathematics, Science andTechnology, 23 April 2015 - 26 April 2016

Matematik eğitiminde teknoloji kullanımı ile ilgili tezlerin incelenmesi

. 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 6 - 08 June 2013

Matematik öğretmeni adaylarının temel olasılık terimlerine ilişkin kavramsal bilgilerinin incelenmesi

Multi-paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportunities, 31 May - 02 June 2013

Matematik öğretmeni adaylarının olasılık konusundaki başarı durumlarının incelenmesi

Multi-paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportunities, 31 May - 02 June 2013

Matematik öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumlarının incelenmesi

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 27 - 30 June 2012

Preservice mathematics teachers views about the school experience course applications

3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 26 - 28 April 2012

Books & Book Chapters

MATEMATİĞE İLİŞKİN DUYUŞSAL ALAN FAKTÖRLERİ VE PISA KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

in: Matematik Okuryazarlığı ve PISA, Kabael Tangül, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.45-57, 2018

Matematiksel İletişim Yeterliği

in: Matematik Okuryazarlığı ve PISA, Kabael Tangül, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.107-142, 2018

Sembolik Dil ve İşlemleri Kullanma Yeterliği

in: Matematik Okuryazarlığı ve PISA, Kabael, Tangül, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.331-360, 2018

Metrics

Publication

47

Citiation (TrDizin)

11

H-Index (TrDizin)

2

Project

4
UN Sustainable Development Goals