Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Evaluation of Fire Blight (Erwinia amylovora) Disease Reaction of Pear Hybrid Combinations

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.23, no.2, pp.177-184, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Eskişehir İli Bağcılığına Genel Bir Bakış

Bahçe Dergisi, vol.47, no.1, pp.71-76, 2018 (Other Refereed National Journals)

Selections for Resistance Against Fire Blight in Young F1 Hybrid Pear Seedlings in Turkey

PROCEEDINGS OF THE IIIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CUCURBITS, vol.1, no.1056, pp.239-242, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

F1 Melez Armut Populasyonunun Ateş Yanıklığı Hastalığı Etmeni Erwinia amylovora Karşı Reaksiyonunun Belirlenmesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.51, no.2, pp.185-190, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bazı şeftali ve nektarin çeşitlerinin aktif ve durgun büyüme dönemlerinde düşük sıcaklıklara toleranslar

Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Turkey, 27 - 30 April 2011, vol.1, pp.881-887

Bazı taze fasulye genotiplerinin su fazlalığına toleranslarının belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuar, Turkey, 27 - 30 April 2011, vol.1, pp.887-893

Bazı çilek çeşitlerinde düşük sıcaklığa toleransın belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Turkey, 27 - 30 April 2011, vol.1, pp.893-897

Arazi Toplulaştırması Eskişehir İli Örneği

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VI. Öğrenci Kurultayı, Turkey, 27 - 28 November 2010

Kadmiyumun Sakız Bakla Çeşidi Üzerinde Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Etkileri

Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Turkey, 27 - 30 April 2011, vol.1, pp.237