Education Information

Education Information

 • 1990 - 1992 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Scıence, Maden Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1983 - 1988 Undergraduate

  Anadolu University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1992 Postgraduate

  Açık işletme patlatma tasarımlarında kayaçların yüzey pürüzlülüğünün etkisi

  Anadolu University, Instıtute Of Scıence