Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarında Ahlaki Söylem

I. Uluslararası Din Ve İnsan Sempozyumu ”Din, Dil Ve İletişim”, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.665-674

Bourdieu’nun Alan Teorisi Bağlamında İş Yaşamında Kadın: Bir Alan Araştırması

I. Uluslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 13 - 14 October 2017

Eğitim Tarihimizde Çocuk Oyunları Ahmed Edib in Terbiyevi Çocuk Oyunları Eseri Üzerine Bir İnceleme

1. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, Eskişehir, Turkey, 14 - 17 May 2015

Mecburiyetten Muhtariyete Din Eğitiminde Yitik Paradigma

1. Eğitim Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 November 2014

Metrics

Publication

12

Project

5
UN Sustainable Development Goals