Education Information

Education Information

 • 2017 - 2020 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Audıo-Vısual Technıques And Medıa Productıons, Turkey

 • 2003 - 2010 Doctorate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Ankara University, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Ekolojinin kabuklu ve kabuksuz çekirdek kabak (Cucurbita pepo L.) hatlarında tohum verimi ve çerezlik kalitesine etkisi

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü