Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Estimating the causes of traffic accidents using logistic regression and discriminant analysis

INTERNATIONAL JOURNAL OF INJURY CONTROL AND SAFETY PROMOTION, vol.21, pp.305-312, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Identifying the Factors Affecting the Choice of Advanced Driving Education in the Context of Traffic Security

Journal of Security Studies, vol.23, no.1, pp.71-90, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Trafik Kazalarının Makine Öğrenmesi Yöntemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi

Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, vol.13, no.1, pp.66-73, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

COVID-19 Salgını Süresince Aile İçi İlişkilerin Doğrulayıcı Faktör Analizi ile İncelenmesi

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.38-51, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Influence of Grinding Parameters of Talc on Water-Based Paint Properties: Application of Multivariate Regression Analysis

Hittite Journal of Science Engineering, vol.7, no.1, pp.1-6, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

EVLİLİK UYUMU İLE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZININ EVLİLİKYETERLİLİĞİ ARACILIĞI İLE AÇIKLANMASI

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.1, pp.46-60, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’deki İş Kazalarının Zaman Serisi Analiz Teknikleri ve Yapay Sinir Ağları Tekniği İle İncelenmesi

Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, vol.2, no.2, pp.63-74, 2018 (Other Refereed National Journals)

Ulaştırma Planlamalarında Sosyo-Ekonomik Ölçütlerin Değerlendirilmesi

Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de İllerin Rekabetçilik Düzeyine Göre Sınıflandırılması

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Short Term Memory Span Function In Children

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.7, no.2, pp.459-471, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Curve Estimation of Rail Based Passenger Transportation in Turkey

International Journal of Civil And structural Engineering, vol.3, no.1, pp.217-218, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Time Series Analysis of Number of Road Motor Vehicles in Turkey

International Journal of Civil And structural Engineering, vol.3, no.1, pp.214-216, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuklardaki Kısa Süreli Anlık Bellek İşlevinin Değerlendirilmesi

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2016 (Other Refereed National Journals)

Traffic Perception in Eskişehir Province

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol.44, no.5, 2016 (Other Refereed National Journals)

CLASSIFICATION OF NBA LEAGUE TEAMS USING DISCRIMINANT AND LOGISTIC REGRESSION ANALYSES

Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evalution of Turkey s Hydroelectric Potential by Using Statistical Techniques

NWSA, vol.6, no.3, pp.1-6, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÇEVRİMİÇİ OYUN OYNAMA NİYETİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE İNCELENMESİ

2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, Ankara, Turkey, 24 May 2021, pp.354-361

MOBİL CİHAZ UYGULAMALARINDAN YEMEK SİPARİŞİ MEMNUNİYETİNİN İNCELENMESİ

2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, Ankara, Turkey, 24 May 2021, pp.362-368

Suriyeli Mülteciler İçin Dil ve Kültür Farklılığının İstatistiksel Olarak İncelenmesi

UYSAD 2021 7th International Conference on Management and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 19 May 2021, pp.101-108

Suriyeli Mülteciler ve Sağlık Personeli ile Olan Sorunlarının İstatistiksel Açıdan İncelenmesi

UYSAD 2021 7th International Conference on Management and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 19 May 2021, pp.93-100

KADIN GÖZÜYLE COVID-19 SÜRECİNDE TOPLU TAŞIMA TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

ISARC 2021 Kadın Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 09 March 2021, pp.311-320 Creative Commons License

PUBLIC TRANSPORTATION AND COVID-19

ŞEHR-İ AYASOFYA Uluslararası Kültür, Medeniyet ve Sosyal Bilimlerde Multidisipliner Araştırmalar Kongresi 20-21 Ocak 2021/ İSTANBUL, İstanbul, Turkey, 20 - 21 January 2021, pp.151-157 Creative Commons License identifier

INVESTIGATION OF NUCLEAR POWER PLANT ACCEPTANCE MODEL WITH STRUCTURAL EQUALITY MODEL

ŞEHR-İ AYASOFYA Uluslararası Kültür, Medeniyet ve Sosyal Bilimlerde Multidisipliner Araştırmalar Kongresi 20-21 Ocak 2021/ İSTANBUL, İstanbul, Turkey, 20 January 2021, pp.157-163 Creative Commons License

COVID-19 Salgınında Toplu Taşıma Araçlarının Kullanımına İlişkin Tutum ve Davranışların İncelenmesi

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARYSCIENCES-IV, Baku, Azerbaijan, 26 - 28 June 2020, pp.79-85

STATISTICAL ANALYSIS OF WHEAT FLOUR QUALITY PARAMETERS

ISC 2019, Bodrum, Turkey, 4 - 08 October 2019, pp.884-890

CHILD-FRIENDLY CITY SURVEY: ESKİŞEHİR PROVINCE

5th DEVELOPMENT CONFERENCE INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.256-274

CORRESPONDENCE ANALYSIS OF ESKİŞEHİR WHICH IS KNOWN AS CITY BRAND

5th DEVELOPMENT CONFERENCE INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.247-255

NANO KATKILI BİTUM ASFALT OLUŞUMUNUN ÇOK DEĞİŞKENLİ REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), Nevşehir, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.891-893

GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMALARINDA WEİBULL DAĞILIMININSAĞLAM TAHMİN EDİCİLERİ

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), Nevşehir, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.886-890

İNSANİ GELİŞMİŞLİK VE SOSYAL GELİŞMİŞLİK ENDEKSLERİNİN KANONİK KORELASYON VE ROBUST KANONİK KORELASYON ANALİZLERİ İLE İNCELENMESİ

1. ULUSLARARASI İSTATİSTİK MATEMATİK VE ANALİTİK YÖNTEMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 22 - 24 May 2018, vol.1, pp.8-10

ÇARPIK HATA DAĞILIMLI REGRESYONDA TAHMİN YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

1. ULUSLARARASI İSTATİSTİK MATEMATİK VE ANALİTİK YÖNTEMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 22 - 24 May 2018, vol.1, pp.3-6

Evaluation of Traffic Perception with Robust Regression Analysis

XIII Balkan Conference on Operational Research, Belgrade, Serbia, 25 - 28 May 2018, pp.414-421

Measurement of Global Warming and Climate Change Perception

5th ASM, Antalya, Turkey, 1 - 05 May 2018, vol.1, pp.1-3

Analysis Antalya Province Traffic Accidents by Log-Linear Analysis

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, 24 - 27 April 2018

Türkiye’deki İş Kazalarının Box-Jenkins Tekniği İle İncelenmesi

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 2017, 6 - 07 December 2017

ANALYZING OF HOSPITAL TRIP DEMANDS IN TERMS OF SOCIOECONOMIC PARAMETERS

2nd International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences (ICEBSS 2018), Kütahya, Turkey, 10 - 14 May 2017, pp.116

Tersine Lojistikte Bayesci Yaklaşım

EYİ 2017XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017

Analyzing of Hospital Trip Demands in Terms of Socioeconomics Parameters

2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, 10 - 14 May 2017

Traffic Perception in Eskisehir Province

World Multidisciplinary Earth Sciences symposium (WMESS), Prague, Czech Republic, 5 - 09 September 2016, vol.44 identifier identifier

Curve Estimation of Number of People Killed in Traffic Accidents in Turkey

World Multidisciplinary Earth Sciences symposium (WMESS), Prague, Czech Republic, 5 - 09 September 2016, vol.44 identifier identifier

Time Series Analysis of Number of Road Motor Vehicles in Turkey

lnternatlonal Conference on Advances in Civil, Structural and Construction Engineering-CSCE’15, Roma, Italy, 10 - 11 December 2015

Curve estimation of rail based passenger transportation in Turkey

Internatlonal Conference on Advances in Civil, Structural and Construction Engineering-CSCE’15, Roma, 10 - 11 December 2015

The Study Using Logistic Regression Analysis on Smoking Behavior of University Students

16. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞ. VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, 7 - 12 May 2015, pp.334-339

Classification With Multivariate Analysis Techniques of EuroLeague Teams

16. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞ. VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, 7 - 12 May 2015, pp.350-354

Classification of Entrepreneurship and Competitiveness Level of World Countries With Logistic Regression and Discriminant Analyses

16. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞ. VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, 7 - 12 May 2015, pp.316-320

The study using lojistic regression analysis on smoking behavior of university students

Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve istatistik Sempozyumu, 7 - 12 May 2015

Consumer viewpoints toward mobile marketing applications in Eskişehir

Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve istatistik Sempozyumu, 7 - 12 May 2015

Examining The Ridge Regression Analysis of The Number of Foreign Tourists Coming to Turkey

2. INTERNATIONAL CONGRESS OF TOURISM AND MANAGEMENT RESEARCHES, 2015, Aydın, Turkey, 1 - 03 May 2015

ROBUST REGRESYON METODLARI HAKKINDA BİR TARTIŞMA

5. İSTATİSTİK KONGRESİ, 20 - 24 May 2007, pp.76-78