Assoc. Prof.

BİLGE KAĞAN ŞAKACI


İktisadi-İdari Bilimler Fak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yön.

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Education Information

2006 - 2011

2006 - 2011

Doctorate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri (Dr), Turkey

2003 - 2005

2003 - 2005

Postgraduate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

1999 - 2003

1999 - 2003

Undergraduate

Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

İnsanmerkezcilik ve çevremerkezcilik ekseninde derin ekoloji yaklaşımının çözümlenmesi ve eleştirisi

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri (Dr)

2005

2005

Postgraduate

Türk kamu yönetiminde seçim sistemi uygulaması (Yerel Yönetimler Açısından)

Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Eskisehir Osmangazi University, İktisadi-İdari Bilimler Fak., Siyaset Bilimi Ve Kamu Yön.

2013 - 2017

2013 - 2017

Assistant Professor

Eskisehir Osmangazi University, İktisadi-İdari Bilimler Fak., Siyaset Bilimi Ve Kamu Yön.

2012 - 2013

2012 - 2013

Assistant Professor

Aksaray University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2011 - 2012

2011 - 2012

Research Assistant

Aksaray University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2006 - 2011

2006 - 2011

Research Assistant

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri (Dr)

2005 - 2006

2005 - 2006

Research Assistant

Aksaray University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Deputy Head of Department

Eskisehir Osmangazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2019 - Continues

2019 - Continues

Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

Eskisehir Osmangazi University, Rektörlük

2017 - Continues

2017 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Eskisehir Osmangazi University, İktisadi-İdari Bilimler Fak.

2017 - Continues

2017 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Eskisehir Osmangazi University, İktisadi-İdari Bilimler Fak.

2013 - Continues

2013 - Continues

Head of Department

Eskisehir Osmangazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2016 - 2017

2016 - 2017

Farabi Program Department Coordinator

Eskisehir Osmangazi University, İktisadi-İdari Bilimler Fak., Siyaset Bilimi Ve Kamu Yön.

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Kentleşme Araştırmaları 1

Undergraduate

Undergraduate

Konut Politikası

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Politikası

Postgraduate

Postgraduate

Kent Kuramları

Undergraduate

Undergraduate

Edebiyat Okumaları

Undergraduate

Undergraduate

Kentleşme Araştırmaları 2

Undergraduate

Undergraduate

Kentleşme Politikası

Postgraduate

Postgraduate

Kentleşme ve Çevre Çalışmaları Dönem Projesi

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Sorunları

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Postgraduate

Postgraduate

Çevre Etiği

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Etiği

Undergraduate

Undergraduate

Kentleşme Araştırmaları - I (Bitirme Tezi)

Undergraduate

Undergraduate

Sinema Kültürü

Postgraduate

Postgraduate

Kentleşme ve Çevre Araştırmaları (Dönem Projesi)

Undergraduate

Undergraduate

Edebiyat Okumaları (Sosyal Seçmeli Ders)

Articles Published in Other Journals

2021

2021

İnsan-Doğa İlişkisi: Hacı Bektaş Veli’nin Makalat’ının İncelenmesi

Şakacı B. K. , Kulaç O.

İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi, vol.3, no.2, pp.55-65, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

Benin on the Axis of the Law of the Primate City: The Case of Cotonou

Şakacı B. K. , Soumanou A., Özkaya S.

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, vol.4, no.3, pp.493-508, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2021

2021

THE 1934 SETTLEMENT LAW NO. 2510 AND REFLECTIONS IN PRESS

Şakacı B. K. , Özkaya S.

Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.7, no.2, pp.17-36, 2021 (International Refereed University Journal)

2021

2021

Çevre Yönetimi Kapsamında Türkiye’de Atık Yönetimi: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Örneği ve Öneriler

ŞAKACI B. K. , ÖZKAYA S.

Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi, vol.2, no.2, pp.57-71, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2020

2020

Türkiye’nin Göç Ve İskân Politikaları: 1934 Tarihli 2510 Sayılı İskân Kanunu İncelemesi

Şakacı B. K.

Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi, vol.1, no.3, pp.36-57, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2020

2020

Yerel Yöneticilere Bağımlılıkla Mücadeleye Yönelik Tavsiyeler: Siyasetname Ve Kutadgu Bilig

ŞAKACI B. K. , Vural Ö., Kulaç O.

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.10, pp.115-125, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Geçmişin Gelecek Hayali

ŞAKACI B. K. , Kulaç O.

ESOGÜ Bilim Kültür Sanat Dergisi, no.1, pp.36-38, 2019 (National Non-Refereed Journal)

2019

2019

Osmanlı Devleti’ne Yerel Seçimlerin Dönüşümü

ŞAKACI B. K.

Türk Düşüncesi, no.3, pp.43-47, 2019 (National Non-Refereed Journal)

2018

2018

Aldo Leopold’un Yeryüzü Etiğinin Analizi

ŞAKACI B. K.

Journal of Social Humanities Sciences Research, vol.5, no.27, pp.3017-3026, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Türk Romanında Kent Ütopyası: Peyami Safa’nın Simeranya’sı Üzerine Bir İnceleme.

ŞAKACI B. K.

Akademik Hassasiyetler Dergisi, vol.5, no.10, pp.157-170, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Hiyerarşi Kavramı Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi..

ŞAKACI B. K.

Social Sciences Studies Journal, vol.14, no.4, pp.558-568, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Politika Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi

ŞAKACI B. K.

Social Sciences Studies Journal, vol.15, no.4, pp.837-846, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Geçmişin Geleceği: Simeranya

ŞAKACI B. K.

Türk Düşüncesi, pp.42-45, 2018 (National Non-Refereed Journal)

2018

2018

Çözüm Önerileri Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi

ŞAKACI B. K.

The Journal of Turk-Islam World Social Studies, vol.16, no.16, pp.8-23, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Çevre Hareketleri Üzerine Düşünceler. Türk Yurdu Dergisi

ŞAKACI B. K.

Türk Yurdu Dergisi, vol.107, no.373, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Çıkar Kavramı Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi

ŞAKACI B. K.

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS), vol.4, no.19, pp.294-303, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Kutadgu Bilig’de Gönül Üzerine Bir İnceleme. Türk Yurdu Dergisi

ŞAKACI B. K.

Türk Yurdu Dergisi, vol.106, no.357, 2017 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Evliya Çelebi ve Malatya Geçmişe Yolculuk

Şakacı B. K.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.87-104, 2016 (National Refreed University Journal)

2016

2016

Yönetim ve Siyaset Alanındaki Bir Klasik Temel Eser Esasında En Mükemmel Şehrin Yöneticisi El Medinet ül Fazıla ya Dair Analiz

ŞAKACI B. K.

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, no.7, pp.74-86, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Doğal ve Kültürel Mirasın Hayati Sorunu İstisnai Evrensel Değer UNESCO Dünya Mirası Listesi

ŞAKACI B. K.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.1, pp.455-472, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Environmentally Conscious Consumers' Willingness to Punish and Reward Firms: The Differences between Genders

ÇİFCİ S., ŞAKACI B. K.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.10, no.1, pp.287-296, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2015

2015

Yönetim ve Siyaset Alanındaki Bir Klasik Temel Eser Esasında Belediye Başkanlarına Tavsiyeler Kutadgu Bilig e Dair Analiz

ŞAKACI B. K.

International Journal of Management Economics and Business, vol.11, no.24, pp.45-58, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2014

2014

Evliya Çelebi ve Kütahya Geçmişe Yolculuk

ŞAKACI B. K.

Journal of Turkish Studies, vol.9, no.11, pp.517-528, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Çevre Kirlenmesinin Önlenmesinde ve Kirliliğin Ortadan Kaldırılmasında Biyoteknolojinin Rolü

ŞAKACI B. K.

Demokrasi Platformu Dergisi, no.34, pp.187-206, 2013 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Darürrahat Rahat Ülke Müslümanları Kent Ütopyası Mı

ŞAKACI B. K.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, no.6, pp.1399-1420, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Is Intra Party Democracy Possible In Turkey An Analysis of Political Parties Act And Party By Laws

AKINCI M., ÖNDER Ö., ŞAKACI B. K.

European Scientific Journal, vol.9, no.11, pp.33-49, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Gelecek Kuşaklar

ŞAKACI B. K.

Türk Yurdu, no.307, 2013 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Hak Kavramı Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi

ŞAKACI B. K.

İnsan Hakları Yıllığı, vol.31, pp.1-13, 2013 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Değer Kavramı Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi

Şakacı B. K.

Mülkiye Dergisi, vol.37, no.1, pp.9-29, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Tüketicilerin Çevre Bilinci Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

YARAŞ E., AKIN E., ŞAKACI B. K.

Öneri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergi, vol.9, no.35, pp.117-126, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

İnsan Merkezci Çevre Etiği Çerçevesinde Dinler ve İnsan

ŞAKACI B. K.

Karınca Kooperatif Postası, no.880, pp.18-21, 2010 (National Non-Refereed Journal)

2010

2010

Düşünceden Partileşmeye Yeşiller

ŞAKACI B. K.

Çalışma Ortamı, no.109, pp.18-19, 2010 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Tüketicileri Plansız Satınalma Eğilimleri İtibariyle Pazar Bölümleri Halinde İnceleme

YARAŞ E., AKIN E., ŞAKACI B. K.

Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,, no.18, pp.1-15, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

Türkiye Açısından Kyoto Protokolünün Çözümlenmesi.

ŞAKACI B. K.

Türk Yurdu, no.264, 2009 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Unutulan Bir Sosyalist Deneyim: Paris Komünü

Şakacı B. K.

Toplum ve Hekim, vol.24, pp.245-250, 2009 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Yerel Seçim Sistem Analizi

ŞAKACI B. K.

Memleket Mevzuat, no.36, pp.24-27, 2008 (National Non-Refereed Journal)

2008

2008

Toprak Kirliliğine Bir Bakış

ŞAKACI B. K.

Karınca Kooperatif Postası, no.854, pp.6-9, 2008 (National Non-Refereed Journal)

2007

2007

Kirliliğin Gürültüsü

ŞAKACI B. K.

Karınca Kooperatif Postası, no.849, pp.28-31, 2007 (National Non-Refereed Journal)

2007

2007

Önlenebilir Gürültü

ŞAKACI B. K.

Karınca Kooperatif Postası,, no.848, pp.18-20, 2007 (National Non-Refereed Journal)

2007

2007

Turizmin Sürdürülebilirliği

ŞAKACI B. K.

Karınca Kooperatif Postası, no.847, pp.10-13, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Türk-İslam Siyasetnamelerinde Adil Yönetim Olgusunun Metaforik Anlatımına Yönelik Bir İnceleme

ŞAKACI B. K. , KULAÇ O., VURAL Ö.

Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) 17, Karaman, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.249-250

2018

2018

Türk-İslam Siyasetnameleri Ekseninde Bağımlılıkla Mücadele Politikalarına Yönelik Yerel Yöneticilere Tavsiyeler: Kutadgu Bilig ve Siyasetname Örneği

ŞAKACI B. K. , VURAL Ö., KULAÇ O.

7. Uluslararası Kamu Politikaları Sempozyumu, Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler, Düzce, Turkey, 20 - 22 December 2018, pp.43-44

2017

2017

İsmail Bey Gaspıralı: Zamanımız Meseleleri

ŞAKACI B. K.

II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.229-239

2016

2016

Çevreci Sivil Toplum Kuruluşunun Akdeniz Üzerine Politikalarının Analizi

ŞAKACI B. K.

Uluslararası Akdeniz’xxde Çevresel Güvenlik Konferansı, Cyprus (Kktc), 3 - 04 February 2016, pp.183-197

2015

2015

Evliya Çelebi İle Geçmişe Yolculuk

ŞAKACI B. K.

I. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi, Aksaray, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.341-349

2014

2014

Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Açısından Kutadgu Bilig den Alınabilecek Öğütler

ŞAKACI B. K.

Türk Dünyasında Yerel Yönetimlerin Sorunları, Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 25 - 26 November 2014, pp.3-10

2007

2007

Türkiye de Çevre Konusuna Doğrudan Odaklı Çevreci Sivil Toplum Hareketleri Ve Çevresel Yaklaşımları

AYGÜN B., ŞAKACI B. K.

38. ICANAS (International Congress of Asian and North African Studies), Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.1, pp.139-162

2012

2012

Yerel Yönetim Seçim Sistemi Üzerine Bir Analiz Bodrum Örneği

ŞAKACI B. K. , HOZİKLİGİL H.

Bodrum Yarımadası’nın Çevresel ve Yapısal Geleceği Sempozyumu, Muğla, Turkey, 6 - 09 August 2012, vol.1, pp.57-72

2012

2012

Derin Ekolojinin Nüfus Açısından Çözümlenmesi

ŞAKACI B. K.

10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Simferepol (Akmescit), Ukraine, 28 August 2012, vol.1, pp.59-66

2007

2007

Yerel Yönetim Seçim Sistemi Üzerine Bir Analiz

ŞAKACI B. K.

5. Kamu Yönetimi Forumu, Kamusal Bilinç, Kent ve Çevre: Güncel Sorunlar ve Çözümler, Kocaeli, Turkey, 18 October 2007, vol.1, pp.33-34

Books & Book Chapters

2021

2021

Yerel Yönetimlerde Çevre Yönetimi

ŞAKACI B. K. , ÖZKAYA S.

in: Yerel Yönetimler Yönetim, Siyaset, Kent ve Güncel Tartışmalar, Önder, Özgür; Sipahi Esra Banu; Yaman, Murat, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.733-750, 2021

2021

2021

İklim Değişikliği İle Mücadelede Uluslararası Politikalar

ŞAKACI B. K. , ÖZKAYA S.

in: Uluslararası Kamu Politikaları -Kavram, Teori, Aktörler, Uygulamalar-, Kutlu, Önder; Sayın, Yusuf; Usta, Sefa, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.359-382, 2021

2020

2020

Afet Yönetimi ve Kent

ŞAKACI B. K. , Kulaç O., Vural Ö.

in: Farklı Boyutlarıyla Afet Yönetimi, Murat Yaman ve Erkan Çakır, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.123-142, 2020

2020

2020

İdeal Kente Ütopyalar Gözünden Bakmak

KAVAS BİLGİÇ A. , ŞAKACI B. K.

in: Yerel Yönetimlerde Teknoloji ve Katılım, Cenay Babaoğlu, Levent Memiş, Oğuzhan Erdoğan, Editor, Orion, Ankara, pp.419-434, 2020

2019

2019

Said Halim Paşa

ŞAKACI B. K.

in: Türk - İslam Tarihinde Yönetim Bilgeleri, Murat Akçakaya, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.477-499, 2019

2019

2019

Ütopya Kavramına Eleştirel Bir Analiz

ŞAKACI B. K.

in: Şehir ve Şehir Yönetimi, Rasim Akpınar, Editor, Nobel Yay., Ankara, pp.455-466, 2019

2019

2019

Kent ve Ütopya

ŞAKACI B. K.

in: Kente Disiplinlerarası Yaklaşım KENT vE…,, M. Akif Özer, Editor, Gazi Kitabevi, pp.485-512, 2019

2016

2016

İnsanmerkezci Çevre Etiği Ekseninde Nüfus Açısından Analiz

Şakacı B. K.

in: Tarih Kültür Toplum, İkbal Vurucu, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.139-150, 2016

2015

2015

Hayvan Hakları Felsefesi

Şakacı B. K.

in: Siyasal Ekoloji, Kırışık Fatih,Sezer Özcan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.207-226, 2015

2014

2014

Gönül-Akıl-Bilgi Üçgeninde İnsan Çevre İlişkilerinde Kutadgu Bilig

Şakacı B. K.

in: Tozlu Raflardan Günümüze Kutadgu Bilig, Mehmet Akıncı, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.67-88, 2014

2014

2014

Çevre Etiği

Şakacı B. K.

in: Meslek Etiği Kavramları, Atak Selçuk,Gül Serdar Kenan, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.151-172, 2014

2013

2013

Türkiye'de Çevreye Doğrudan Odaklı Çevreci Hareketler

ŞAKACI B. K. , AYGÜN B.

in: Siyasal Ekoloji, Kırışık Fatih, Sezer Özcan, Editor, Otorite Yaynları, Ankara, pp.222-250, 2013

2013

2013

Kent Ütopyası Ekseninde Darürrahat Müslümanları'nın Analizi

Şakacı B. K.

in: Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Bulut Yakup,Eren Veysel,Karakaya Sedat,Aydın Abdullah, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.921-930, 2013

2012

2012

Derin Ekolojinin Derinlikleri

ŞAKACI B. K.

in: Yeşil ve Siyaset, İmga Orçun, Olgun Hakan , Editor, Lotus Yayınevi, Ankara, pp.95-121, 2012

2009

2009

Yerel Yönetim Seçim Sistemi ve Öneriler Yöntemi

ŞAKACI B. K.

in: Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları Küresel Bölgesel ve Yerel Perspektifler, Görmez Kemal, Ökmen Mustafa, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.297-316, 2009