Education Information

Education Information

 • 2015 - 2020 Undergraduate

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Sogıology, Turkey

 • 2018 - 2019 Postgraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turist Rehberliği, Turkey

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Eskisehir Osmangazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği (Dr), Turkey

 • 2010 - 2014 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Anadolu University, Tourısm And Hotel Management Academy, Turizm Ve Otel İşletmeciliği Pr., Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Yeni orta sınıfın yurt dışı seyahat tüketimi

  Eskisehir Osmangazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği (Dr)

 • 2014 Postgraduate

  Kültürlerarası turist davranışı: Turistlerin tur esnasındaki davranışlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences