Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Place of Games and Toys in Concept Teaching Methods

Anadolu Journal Of Educational Sciences International, vol.12, no.1, pp.31-61, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Televizyon Reklamlarının Tüketim Kültürüne Etkisi

Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities, vol.6, no.14, pp.56-66, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Mutfağında Bakırın Yeri ve Bakır Zanaatının Geleceği

Online Journal of Art and Design, vol.7, no.3, pp.156-169, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

An Instructional Method for Social Design Education: A Design Project for Stray Animals Including Production Based Learning Approach

Design and Technology Education: An International Journal, vol.24, no.1, pp.33-63, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

THE DESIGN OF FATIGUE STRENGTH MACHINE BEING ONE OF THE METHODS FOR DETERMINING THE MECHANICAL PROPERTIES OF THE MATERIALS USED IN THE INDUSTRY

Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation, vol.5, no.2, pp.79-88, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Ürün Tasarımı Eğitiminde Tasarım Sürecinde Kullanıcı Araştırmalarının Yeri

International Journal of Innovative Research in Education, vol.4, no.1, pp.2-7, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Exploring Design Efforts of SMEs Integrating Industrial Design in Medical Device Sector in Turkey

International Journal of Humanities and Social Science, vol.2, no.11, pp.148-154, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Contribution Of University Research Centers to Turkish SMEs in Industrial Design Process A Case of Automotive Seatings

American International Journal of Contemporary Research, vol.2, no.5, pp.149-158, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Oyuncaklarla İşitsel ve Görsel Etkileşim: 4-5 Yaş Grubundaki Çocuklarla Bir Çalışma

International Multi-Disciplinary Children's Studies Congress, Ankara, Turkey, 18 - 19 July 2021, pp.248-265

Okul Öncesi Eğitimde Sesin Öğrenmedeki Rolü

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, 14 - 15 May 2018

Okul Öncesi Eğitimde Oyuncak Etkisi

Innovation and Global Issues in Social Sciences II, 19 - 21 October 2017, pp.362-375

Sürdürülebilirlik Ekseninde Beşikten Beşiğe Tasarım

Innovation and Global Issues in Social Sciences II, 19 - 21 October 2017, pp.119-130 Sustainable Development

Gelenekten Ekolojik Olana: Karadeniz Ahşap Oyuncak Geleneğinin Yeniden Üretimi

Innovation and Global Issues in Social Sciences II, 19 - 21 October 2017, pp.335-343

Public Space Furniture Sitting Units in Shopping Malls Waiting Resting Areas

DCA European Conference Özyeğin Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 11 - 14 May 2016

The Role of User Research in Design Process in Product Design Education

5th World Conference on Educational Technology Researches–WCETR, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 15 - 17 October 2015

Herkesin Kendisini Tasarımcı Gördüğü Bir Dünyada Tasarım ve Tasarımcı Olmak Üzerine

4th World Conference on Design and Arts –WCDA, St. Petersburg, Russia, 26 - 28 June 2015

Mobilya Sektöründeki Tasarım Faaliyetlerinde İç ve Dış Kaynak Kullanımı

III. Ulusal Mobilya Kongresi (UMK 2015), Konya, Turkey, 10 - 12 April 2015

Ev Mobilyasının Yaşam Döngüsünde Bilişim Teknolojisinin Rolü

Greenage (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), İstanbul, Turkey, 26 - 27 April 2012

Books & Book Chapters

Endüstri 4.0 ve Ulaşım

in: Endüstri 4.0 ve Uygulamaları, Şık Aydın, Özbek Cevdet Yiğit, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.219-228, 2021

Tasarımda Endüstri 4.0 ve Uygulamaları .

in: Endüstri 4.0 ve Uygulamaları, Şık Aydın, Özbek Cevdet Yiğit, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.229-246, 2021