Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pandemi Sürecinde Airbnb Ev Sahiplerinin Evlerini Pazarlama Stratejileri: Eskişehir Örneği

1. International Pandemic Studies Congress, Cyprus (Kktc), 26 March 2022, pp.47-48

Bir Sağlık Turizmi Destinasyonu Olarak Eskişehir Örneğinin Swot Analizi Yoluyla İncelenmesi

Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Kongresi, Erzurum, Turkey, 04 March 2022

Turizmin çevresel etkileri ile yaşam kalitesi ilişkisi Eskişehir örneği

I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators, Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.2, pp.617-627

The effect of Corporate Social Responsibility (CSR) perception on tourism students' intention to work in sector

2nd Global Conference on Business, Economics and Management and Tourism (BEMTUR), Prague, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, vol.23, pp.1340-1346 Sustainable Development identifier

Yerel halkın ev pansiyonculuğuna yönelik girişimcilik eğilimleri

13. Ulusal Turizm Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 09 December 2012, pp.703-717

Sosyal medyanın pazarlama aracı olarak kullanımı 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin yöneticileri üzerinde bir uygulama

VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, pp.830-831

Turizm algısı ve girişimcilik niyeti ilişkisi Eskişehir de bir araştırma

12. Ulusal Turizm Kongresi, Düzce, Turkey, 30 November - 04 December 2011, pp.591-600

Books & Book Chapters

Dijital Çağda Dijital Yerliler, Dijital Göçmenler ve Turizm İlişkisi

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Trendler, Doç. Dr. Shemsi Morina, Dr. Öğr. Üyesi Serdan Kervan, Editor, Duvar Yayınevi, pp.95-110, 2022

Kırsal Turizm Pazarlaması

in: Turizmde Araştırma Temaları, Demirci, Barış; Solunoğlu, Ali, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, pp.110-122, 2021

Effect of Ethnocentrism on Tourist-Tourist Interaction

in: Academic Studies in Social Sciences, Hasan Babacan, Meriç Eraslan, Abidin Temizer, Editor, IVPE, pp.676-678, 2020

Eskişehir: Çibörek

in: Bir Yerin Tabaktaki Kimliği, M. Y. SAÇILIK S. ÇEVİK, Editor, Detay Yayıncılık, pp.184-191, 2019

Baharın Müjdecisi Sabantuy Şenlikleri

in: Dünden Bugüne Eskişehir ve Yöresindeki 16 Etkinliğin Öyküsü (Festivaller, Şenlikler, Özel Günler), Nazmi Kozak, Editor, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Yayınları, Eskişehir, pp.91-105, 2018

Engelsiz Turizm

in: Sağlık Turizmi, Saadet Pınar Temizkan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.195-219, 2015

Metrics

Publication

33

Citation (WoS)

16

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

10

H-Index (Scopus)

1

Project

5

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals