Education Information

Education Information

 • 2007 - 2007 Post Doctorate

  The Ohio State University, College of Engineering, Department of Chemical and Biomolecular Engineering, United States Of America

 • 2000 - 2005 Doctorate

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Dr), Turkey

 • 1998 - 2000 Postgraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Tersiyer amin metakrilatlara dayalı suda çözünebilir diblok kopolimerlerin termodinamik etkileşimleri ve yüzey karakterizasyonu

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Dr)

 • 2000 Postgraduate

  Moleküler eleklerde adsorpsiyon termodinamiğinin gaz kromatografik yöntemle incelenmesi

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Yl) (Tezli)