Asst. Prof. DUYGU KAMACI GENCER


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Dili A.D.


Research Areas: Sociology, General Sociology and Methodology, Modern Turkish Language, Linguistics


Names in Publications: Duygu Kamacı

Education Information

2023 - Continues

2023 - Continues

Doctorate

Anadolu University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyoloji, Turkey

2018 - 2022

2018 - 2022

Postgraduate

Anadolu University, Faculty Of Letters, Department Of Sogıology, Turkey

2014 - 2018

2014 - 2018

Doctorate

Eskisehir Osmangazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr), Turkey

2013 - 2014

2013 - 2014

Postgraduate

Johannes Gutenberg Universitaet Mainz, Turkologıe (Erasmus), Germany

2011 - 2014

2011 - 2014

Postgraduate

Eskisehir Osmangazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili (Yl) (Tezli), Turkey

2005 - 2009

2005 - 2009

Undergraduate

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

2022

2022

Postgraduate

Çok Boyutlu Bir Fenomen Olarak Küreselleşme: Kültürel Boyut ve Dil

Anadolu University, Faculty Of Letters, Department Of Sogıology

2018

2018

Doctorate

Anlamsal bir fenomen olarak kiplik: Dede Korkut örneği

Eskisehir Osmangazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr)

2014

2014

Postgraduate

Türkçede pekiştirme (anlamsal, sözdizimsel, yazımsal)

Eskisehir Osmangazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili (Yl) (Tezli)

Certificates, Courses and Trainings

2018

2018

Derlem Dilbilim Uygulamaları: Kendi Kendine Derlem Oluşturma Platformu

Vocational Training

Mersin Üniversitesi

2018

2018

TÜBİTAK Destekli Modern Sözlükbilimi Araştırmaları Lisans Üstü Öğrenciler İçin Kış Kursu

Vocational Training

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2016

2016

Derlem Dilbilim Uygulamaları: Kendi Kendine Derlem Oluşturma Platformu Semineri

Vocational Training

Mersin Üniversitesi

2015

2015

Türk Dili Araştırmalarında Dilbilimsel Bakış Açıları Lisans Üstü Öğrenciler İçin Yaz Kursu

Vocational Training

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Assistant Professor

Eskisehir Osmangazi University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2018 - Continues

2018 - Continues

Research Assistant PhD

Eskisehir Osmangazi University, Fen Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2011 - 2018

2011 - 2018

Research Assistant

Eskisehir Osmangazi University, Fen Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Managerial Experience

2015 - Continues

2015 - Continues

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Eskisehir Osmangazi University, Fen Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2015 - Continues

2015 - Continues

Assistant Manager of Research and Application Center

Eskisehir Osmangazi University, Fen Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

GENEL DİLBİLİM II

Undergraduate

Undergraduate

SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ II

Undergraduate

Undergraduate

DİL VE KÜLTÜR II Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

TOPLUM DİLBİLİM II

Undergraduate

Undergraduate

TOPLUM DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI II

Undergraduate

Undergraduate

GENEL DİLBİLİMİ I

Postgraduate

Postgraduate

DEDE KORKUT ARAŞTIRMALARI

Undergraduate

Undergraduate

DİL FELSEFESİNE GİRİŞ I

Undergraduate

Undergraduate

DİL FELSEFESİNE GİRİŞ I

Undergraduate

Undergraduate

SÖZLÜKBİLİMİNE GİRİŞ I

Undergraduate

Undergraduate

ESKİŞEHİR YÖRESİ ŞAİR VE YAZARLARI I

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI II

Undergraduate

Undergraduate

TÜRKÇE SÖZ.DİZ VE PROBLEMLERİ II

Undergraduate

Undergraduate

TÜRKÇE SÖZ DİZ.VE PROBLEMLERİ I

Undergraduate

Undergraduate

TÜRKÇE SÖZ DİZ.VE PROBLEMLERİ I

Undergraduate

Undergraduate

TÜRKÇE SÖZ.DİZ VE PROBLEMLERİ II

Undergraduate

Undergraduate

SÖZLÜKBİLİMİNE GİRİŞ I

Undergraduate

Undergraduate

ESKİŞEHİR YÖRESİ ŞAİR VE YAZARLARI I(A)

Undergraduate

Undergraduate

Yabancılara Türkçe Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

ESKİŞEHİR YÖRESİ ŞAİR VE YAZARLARI I(A)

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI I

Taught Courses And Trainings

2023 - 2023

2023 - 2023

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı

Application Research Center - Certificate Program

Kamacı Gencer D.

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Toplum Dilbilimsel Bir Kategori Olarak Türkçede Gereklilik ve Zorunluluk Ayrımı

Kamacı Gencer D.

14. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 21 October 2022, pp.163-164

2019

2019

Toplumdilbilimde Etnografik-Etnolojik ve Etnometodolojik Yaklaşımlar

Kamacı Gencer D.

I. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu ”Din, Dil ve İletişim”, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.68-76 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Toplum Dil Bilimi Bağlamında Sözcüksel Değişimler: Eskişehir İli Yerli ve Göçmen Ağızları Örneği

Kamacı Gencer D., Sert G.

V. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Adana, Turkey, 7 - 08 November 2019, pp.547-569 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Diyalektolojik Bakış Açısıyla Kırsal Alanda Kentin İzleri: Eskişehir Örneği

KAMACI GENCER D.

Congist 2019 Şehrin Dili, İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 2019, pp.144

2018

2018

Dede Korkut Kitabı’nda -(y)A Biçimbiriminin Kiplik İşlevleri

Kamacı Gencer D.

X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 October 2018, pp.929-940 Creative Commons License

2017

2017

Cengiz Dağcı nın Kırım Tatar Türkçesiyle Yazdığı Şiirler Üzerine Dil İncelemesi

BOZ E., KAMACI D., ASLAN E.

Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 16 - 17 May 2017, pp.73-79 Sustainable Development

2017

2017

Microstructure in Dictionaries of Turkish Grammar and Linguistics Terms: Examples of Mood and Modality Terms

Kamacı D.

The 11th International Conference of ASIALEX, Guangzhou, China, 10 - 12 June 2017, pp.823-831 Creative Commons License

2016

2016

Kiplik Terminolojisinin Sözlüklerdeki Görünümü Olabilirlik ve Olasılık

Kamacı D.

III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 3 - 04 November 2016, pp.189-201 Creative Commons License

2015

2015

TDK Türkçe Sözlük’te eskimiş Kullanım Etiketi Üzerine

Kamacı D.

II. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2015

2014

2014

Genel Türkçe Sözlüklerde Tanımlama Sorunu süt Örneği

KAMACI D.

Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Turkey, 26 - 27 November 2014

Books & Book Chapters

2022

2022

Küreselleşme, Kültür ve Dil

Kamacı Gencer D.

Paradigma Akademi, Çanakkale, 2022

2022

2022

İKİDİLLİLİK VE ÇOKDİLLİLİK KAVRAMLARINA TOPLUM DİLBİLİMSEL BİR BAKIŞ

Kamacı Gencer D.

in: Türk Diline Artzamanlı ve Eşzamanlı Bakışlar, Erkan Hirik,Seçil Hirik,neslihan çelik, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.111-123, 2022 Creative Commons License

2021

2021

Göstergebilim, Anlambilim ve Etnografya

Kamacı Gencer D.

in: ETNOGRAFİ EL KİTABI, Gamze Kaçar Tunç,Fuat Güllüpınar, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.145-159, 2021

2020

2020

Biçimbilim

Kamacı Gencer D.

in: Dilbilim Teorik ve Uygulamalı Alanlar, Erdoğan Boz, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.279-310, 2020

2020

2020

Cinsiyet

Kamacı Gencer D.

in: Türkçede Dilbilgisel Ulamlar, Erdoğan Boz, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.157-182, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Yardımcı Eylemler

Kamacı Gencer D.

in: Türkiye Türkçesi III Sözcük Türleri, Prof. Dr. Erdoğan Boz, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.305-331, 2019

2018

2018

Yüklemde Görevli Biçimbirimler

Kamacı Gencer D.

in: Türkiye Türkçesi II Biçimbilgisi, Erdoğan Boz, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.149-183, 2018

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Uluslararası Disiplinler Arası Dil Araştırmaları Dergisi

Committee Member

Scientific Refereeing

March 2023

March 2023

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

February 2023

February 2023

Dil Araştırmaları

Other Indexed Journal

February 2023

February 2023

Dil Araştırmaları

Other Indexed Journal

November 2022

November 2022

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

Other Indexed Journal

October 2022

October 2022

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

Other Indexed Journal

June 2022

June 2022

Uluslararası DADA Dergisi

Other Indexed Journal

September 2021

September 2021

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

Other Indexed Journal

June 2021

June 2021

DİL ARAŞTIRMALARI

Other Indexed Journal

May 2021

May 2021

Uluslararası DADA Dergisi (Disiplinler Arası Dil Araştırmaları)

Other journals

January 2021

January 2021

Kültür Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

March 2020

March 2020

Mukaddime

Other Indexed Journal

June 2019

June 2019

Türkoloji Dergisi

Other Indexed Journal

Mobility Activity

2013 - 2013

2013 - 2013

Erasmus Programme

Get Education

Johannes Gutenberg Universitaet Mainz, GermanyCongress and Symposium Activities

09 January 2023 - 20 January 2023

09 January 2023 - 20 January 2023

Uluslararası Modern Sözlükbilim AraştırmalarıSustainable Development

Panelists

Eskişehir-Turkey

26 May 2022 - 27 May 2022

26 May 2022 - 27 May 2022

Türk Diline Artzamanlı ve Eşzamanlı Bakışlar

Invited Speaker

Samsun-Turkey

Invited Talks

January 2021

January 2021

Z Kuşağı ve Türkçe

Conference

Doğuş Üniversitesi-Turkey

December 2020

December 2020

Türk Dili Araştırmalarının Geleceği

Conference

Doğuş Üniversitesi-Turkey

Scholarships

2014 - 2018

2014 - 2018

TUBITAK 2211-A Yurtiçi Doktora Bursu

TUBITAK