General Information

Institutional Information: Iktisadi-Idari Bilimler Fak., Uluslararası Ilişkiler Bölümü, Uluslararası Hukuk Anabilim D.
Research Areas: International Relations

Names in Publications: D. Pelin Dinçer, Deniz Pelin D. Akan, Deniz Pelin Dinçer

Metrics

Publication

6

Open Access

2

Contact