General Information

Institutional Information: Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Gen.Biy.A.D
Research Areas: Plant Physiology

Names in Publications: E. Çatak

Metrics

Publication

33

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

2

Project

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

Doğum Yılı ve Yeri: 1972, Eskişehir.

Eğitim: İlkokul, Ortaokul, Lise, Üniversite (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) eğitimleri Eskişehir ilinde gerçekleşmiştir.

Yüksek Lisans: 1995-1998, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Botanik Anabilim Dalı, Eskişehir. “Bakır, Kadmiyum ve Nikel’in Lycopersicon esculentum Mill. (Domates) ve Nicotiana tabacum L. (Tütün) Türlerinin Bazı Morfolojik, Anatomik ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri”. Danışman:  Prof. Dr. Güler ÇOLAK.

Doktora: 1998-2005, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Botanik Anabilim Dalı, Eskişehir. “In vitro Ortamlarda İntakt Bitki Kültürleri Teknikleriyle Yetiştirilen Bazı Poaceae ve Solanaceae Türlerinin Bazı Fizyolojik ve Morfolojik Büyüme Parametreleri Üzerine Silisyum EtkileriDanışman:  Prof. Dr. Güler ÇOLAK.

Çalıştığı Alan: Bitki Fizyolojisi, Bitki Doku Kültürleri.

Çalışma Hayatı:

Arş. Gör.: 1998-2005, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir.

Arş. Gör. Dr.: 2005-halen devam etmekte, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir.

Not: 1995- 1998 yılları arasında, kısa süreli olarak, Milli Eğitim Müdürlüğü’nde ilköğretim ve lise öğretmenliği ve özel kurumda 2 yıl kadar bir süre biyolog olarak görev yapmıştır.